SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่






Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ







หมวดหมู่ ตัวอย่างเอกสาร : เอกสารฝึกอบรม | เอกสารงานสรรหา | เอกสารแรงงานสัมพันธ์ | เอกสารค่าจ้างเงินเดือน
เอกสารสวัสดิการ | เอกสารประจำฝ่าย HR | อื่นๆ


ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >> ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์
รายการแบบฟอร์ม เอกสาร โปรแกรม
ประเภท
ขนาด
หมวด
โหลด
  ลูกจ้างประสบอันตรายกับการจ่ายเงินทดแทน 300.19 Byte ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ Download ที่นี่ค่ะ
  แบบฟอร์ม บันทึกการสอบสวนทางวินัย 25.00 Byte ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ Download ที่นี่ค่ะ
  แบบฟอร์ม เอกสารลงโทษทางวินัย 30.00 Byte ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ Download ที่นี่ค่ะ
  แบบสำรวจความพึงพอใจพนักงานที่มีต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 411.00 Byte ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ Download ที่นี่ค่ะ
  แบบสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ บริษัทฯ 481.50 Byte ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ Download ที่นี่ค่ะ
  คู่มือพนักงานฉบับย่อ 41.00 Byte ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ Download ที่นี่ค่ะ
  แบบรายงานการจ้างงานปี 2557 124.24 Byte ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ Download ที่นี่ค่ะ
  ตัวอย่าง กฏระเบียบบริษัท 196.50 Byte ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ Download ที่นี่ค่ะ
  หนังสือเลิกจ้างกรณีประสบภาวะขาดทุน 40.58 Byte ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ Download ที่นี่ค่ะ
  หนังสือเลิกจ้างกรณีประสบภาวะขาดทุน 22.50 Byte ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ Download ที่นี่ค่ะ




หมายเหตุ : ทางทีมงานจะพัฒนาและนำเสนอข้อมูลโดย Update สม่ำเสมอ และเน้นสิ่งที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มากที่สุดค่ะ

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ






เลือกประเภท:




คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)



หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44892 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127903 คน