SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


ประกาศตำแหน่งงานว่าง
  


บริษัท อีคอทส์ จำกัด
 

ธุรกิจซื้อขาย อิเล็กโทรนิค และเครื่องจักรกล


บริษัท อีคอทส์ จำกัด


สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง)
- ประกันภัยรถยนต์+พ.ร.บ (เฉพาะตำแหน่ง)
- เบี้ยขยัน
- โบนัส / ปรับเงินประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี

 
Accounting Manager
จำนวนที่รับ / อัตรา :  1
รายละเอียดงาน :

หน้าที่ (Function) :
1. จัดทำตรวจสอบงานบัญชีทั้งระบบ และวางโครงสร้างทางบัญชี
2. บริหารงานเพื่อการวางแผน ควบคุม และตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี และการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดทำงบดุล-งบกำไรขาดทุน
4. กำหนดนโยบาย และแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท
5. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
6. จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของหน่วยงาน รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่อนุมัติ
7. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี และกระแสเงินรับ-จ่ายประจำปี เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง และเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัท
8. ปรับปรุงนโยบายการเงินให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
9. วางแผนภาษีให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
10. ติดตามการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ และการนำส่งภพ.30 จากกรมสรรพากร
11. พิจารณาอนุมัติใบสำคัญจ่าย พร้อมแนบเอกสารใบขอซื้อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
12. กำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
13. วิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินค้า
14. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี ในการให้ข้อมูล และการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่จัดทำขึ้น


ความรับผิดชอบ (Responsibilities) :
1. ควบคุม ตรวจสอบเอกสารระบบรายรับ-รายจ่ายทั้งระบบ
2. ตรวจสอบระบบการจัดเก็บเงิน
3. ตรวจสอบรายงานสินค้าคงคลัง / ทะเบียนสินทรัพย์
4. ตรวจสอบการชำระภาษีประจำเดือน และประจำปี (ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1,3,53 ภ.ง.ด.50,51)
5. สอบทานความถูกต้องของยอดเงินกับใบนำฝาก รายงานการรับเงิน และรายงานประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งกระทบยอดบัญชีรายได้
6. ตรวจสอบการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50,51) และการกระทบยอดบัญชีจ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดขึ้น
7. สอบทานการคิดค่าเสื่อมราคา และการบันทึกค่าเสื่อมราคาให้ตรงกับรายการที่เกิดขึ้น
8. สอบทานการอนุมัติใบสำคัญจ่าย พร้อมทั้งรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อ และรายงานภาษีซื้อ
9. ตรวจสอบรายงานสรุปยอดคงเหลือ พร้อมทั้งรายงานบัญชีต้นทุนวัตถุดิบนำเข้า ต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย
10. ตรวจสอบการปิดบัญชีตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งการปิดงบการเงินประจำปีสถานที่ปฏิบัติงาน


สถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง Accounting Manager - บริษัท อีคอทส์ จำกัด | ลงประกาศตำแหน่งงานว่าง หางาน หาคน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com :- ประกาศตำแหน่งงานAccounting Manager
ประเภทตำแหน่งงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานบัญชี/งานการเงิน การธนาคาร/ตรวจสอบภายใน
จังหวัด :  สมุทรปราการ
เขต :  ต่างจังหวัด
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี-โท ขึ้นไป สาขาการบัญชี-การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี-บริหาร อย่างน้อย 5 ปี
มีทักษะด้านบริหารจัดการ
มีความละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่องาน
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษี ประมวลกฎหมาย
มีความเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจและวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ รับรู้และเข้าใจเป้าหมายภารกิจของบริษัท
สื่อสารภาษาอังกฤษได้
ผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ/ผลประโยชน์ :

วิธีการรับสมัครงาน  :
     


บริษัท อีคอทส์ จำกัด


999/11 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ   10540

ติดต่อ : โทร : 02-752-6425 ต่อ 111
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - คำแนะนำ : Email จะปรากฎ โดยผู้หางาน, บริษัทฯ/ทั่วไป ต้องเข้าระบบก่อนค่ะ -
Website:


[ไม่ระบุโลโก้ แผนที่บริษัทฯ ]ประกาศงานวันที่ 09 กันยายน 2560
Power By JOBSIAM.COM
สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่ เปิดรับสมัคร
 Service Engineer   - สมัครงาน คลิกที่นี่ Service Engineer
จำนวน: 1 ตำแหน่ง  


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 19 มกราคม 2561

ผู้ใช้งาน 44857 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127899 คน