ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2

  


หางานสำนักงาน , หางานพัฒนาองค์กร , หางานISO อัพเดทที่นี่


หางาน สำนักงาน, ตำแหน่งงานว่าง พัฒนาองค์กร , สมัครงาน ISO | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 ค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่? สมัครงาน กลุ่ม ตรงตามความสามารถ ส่ง Resume ออนไลน์ ให้บริษัทฯ พิจารณา ง่ายเพียงแค่คลิก!
หางานเจ้าหน้าที่ติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่ติดต่อราชการ 
    อายุรหว่าง 26 - 45 ปี - จบการศึกษาในระดับ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน ซื่อสัตย์ รักในการทำงาน และพร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถทำงานเป็นทีม - มีประสบการณ์ทางด้านการ ติดต่อหน่วยงานราชการ ซื้อ-ขาย และงานโอนที่ดิน Visa, Work Promised (เงินเดือน เริ่มที่ 20,000 บาท + ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
   
   
   
   

rmsystem
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 ธันวาคม 2560
หางานAdministrator (Manager Trainee)  Administrator (Manager Trainee)
    มีทักษะในการขาย , ทักษะในการนำเสนอ และ ทักษะการบริหารจัดการ สามารถใช้ Social Media ได้ดี มีไหวพริบ เรียนรู้เร็ว พัฒนาตนเองอยู่ตลอด มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ Toeic 600+ สามารถใช้โปรแกรม Photoshop เบื้องต้นได้ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี ใจเย็น มุนษยสัมพันธ์ดี
   
   
   
   

Thaihub88 Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 ธันวาคม 2560
หางานพนักงานจัดทำเอกสาร ประจำสำนักงานบัญชี (ประเวศ)  พนักงานจัดทำเอกสาร ประจำสำนักงานบัญชี (ประเวศ)
    มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ พิมพ์งาน Excel ได้ดี มีความรับผิดชอบ
   
   
   
   

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 ธันวาคม 2560
หางานRisk management Risk management
    เพศชาย - หญิง อายุ 30 ขึ้นไป จบปริญญาตรี สาขาสถิติ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบทำงานให้จบตามเป้า หมาย ทำงานเชิงรุก ทำงานแบบ Proactive แก้ปัญหาโดยฉับพลัน มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเชิงรุก มีทักษะในความคิดเชิงวิเคราะห์ มีความสามารถในการสื่อสารและมี ทักษะในการนำเสนอที่ดี มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับผู้อื่นง่าย
   
   
   
   

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 ธันวาคม 2560
หางานQuality Assurance ( ประจำสำนักงานใหญ่)  Quality Assurance ( ประจำสำนักงานใหญ่)
    College degree and above,Communications, electronics, computer applications and related fields Proficiency in Java, C #, C ++ or related development tools Familiar phone functions, mobile communications knowledge Familiar basic software testing theory and methods, software test management process Strong communication skills, independent and proactive, strong sense of responsibility
   
   
   
   

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 01 ธันวาคม 2560
หางานDocument Control & Admin Officer  Document Control & Admin Officer
    เพศหญิง อายุ 27- 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาศิลปศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ควบคุมเอกสาร(DCC) ระบบ ISO9001 เคยผ่านการ Implement ISO System (หากเป็น ISO 9001:2015 จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมพิเศษ) มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวิเคราะะห์ และการคิดเชิงระบบ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
   
   
   
   

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 20 พฤศจิกายน 2560
หางานAdministration (ใบสมัครโปรดแนบรูปถ่าย)  Administration (ใบสมัครโปรดแนบรูปถ่าย)
    เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี มีความกระตือรือร้นและอดทนในการทำงาน มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
   
   
   
   

บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 08 พฤศจิกายน 2560
หางานAccount Officer Account Officer
    Accounting qualifation and experience. Knowledge of basic accounting. Computer knowledge.
   
   
   
   

TOLI PACKAGING (THAILAND) CO., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 พฤศจิกายน 2560
หางานบัญชี , การเงิน , ธุรการขนส่ง , คลังสินค้า   บัญชี , การเงิน , ธุรการขนส่ง , คลังสินค้า
    อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ ด้านบัญขี / การเงิน / ขนส่ง / คลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทัศนคติเชิงบวกและกระตือรือร้น มีความชำนาญในโปรแกรม Microsoft office สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
   
   
   
   

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 07 พฤศจิกายน 2560
หางานDepot Assistant ( มุกดาหาร ) Depot Assistant ( มุกดาหาร )
    เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป จบการศึกษาชั้นมัธยม 6 ขึ้นไป มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( MS office ) มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ขวนขวาย ใฝ่รู้
   
   
   
   

DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤศจิกายน 2560
หางานOffice Assistant for Phuket branch / ผู้ช่วยออฟฟิศประจำสาขาภูเก็ต Office Assistant for Phuket branch / ผู้ช่วยออฟฟิศประจำสาขาภูเก็ต
    เพศหญิงเท่านั้น อายุ 28 - อายุไม่เกิน 35 ปี *ต้องการคนมีภูมิลำเนาอยู่ที่ภูเก็ตเท่านั้น* จบชั้น ม.6 -ปวส. หรืออนุปริญญาตรี - ปริญญาตรี * ทุกสาขาหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานขาย ,ด้านบัญชี และ งานธุรการทั่วไปได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความซื่อสัตย์ขยันและอดทนอย่างสูง มีความรับผิดชอบงานสูง มีมนุษย์สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี สามารถทำงานภายใต้การกดดันได้เป็นอย่างดี
   
   
   
   

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 พฤศจิกายน 2560
หางานAdministrator (Chinese Speaking) / Working at Petchaburi Plant Administrator (Chinese Speaking) / Working at Petchaburi Plant
    Bachelor's degree in Business Administrative, Chinese Language or any related field. Good command of both spoken & written Chinese,English and Thai. Fresh graduate is also welcome. Able to relocate to Petchaburi Province Has experience in Hospitality function will be an advantaged Foreigner are welcome.
   
   
   
   

Cal-Comp Electronics (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 ตุลาคม 2560
หางานSAP Basis Officer SAP Basis Officer
    ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ทางด้าน SAP BASIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

Bangkok Glass Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ตุลาคม 2560
หางานRisk management Risk management
    เพศชาย - หญิง อายุ 30 ขึ้นไป จบปริญญาตรี สาขาสถิติ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบทำงานให้จบตามเป้า หมาย ทำงานเชิงรุก ทำงานแบบ Proactive แก้ปัญหาโดยฉับพลัน มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเชิงรุก มีทักษะในความคิดเชิงวิเคราะห์ มีความสามารถในการสื่อสารและมี ทักษะในการนำเสนอที่ดี มีบุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับผู้อื่นง่าย
   
   
   
   

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ตุลาคม 2560
หางาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานที่ จ.ปทุมธานี) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานที่ จ.ปทุมธานี)
    เพศหญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ Microsoft Office (Excel, Word) ได้ดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารทางกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
   
   
   
   

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ตุลาคม 2560
หางานผจก.ผลิต/Sup ผลิต/หัวหน้าบัญชีการเงิน/Sup QC/จัดซื้อ/ ผจก.ผลิต/Sup ผลิต/หัวหน้าบัญชีการเงิน/Sup QC/จัดซื้อ/
    เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและสาขาวิชา มีประสบการณ์สายตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ เคยผ่านโรงงานอาหารแปรรูปจะได้รับการพิจารณาพิเศษ Sup ผลิตและQC/ RD จบวิทยาศาสตร์การอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 20 อัตรา
ประกาศงาน 05 ตุลาคม 2560
หางานพนักงานอ๊อฟฟิศ พนักงานอ๊อฟฟิศ
    เพศชาย / หญิง ปริญญาตรี สื่อสารภาษาอังกฤษได้
   
   
   
   

โกลด์ลิปจิวเวลรี่
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 ตุลาคม 2560
หางานนายตรวจ QA (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบมาตรฐานการขนส่งอาวุโส) นายตรวจ QA (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบมาตรฐานการขนส่งอาวุโส)
    วุฒิ ปวส.- ป.ตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา ขยัน อดทน บุคลิกภาพดี มั่นใจ คล่องแคล่ว สามารถเดินทางสะดวก ไม่เมารถ สามารถค้างคืนได้ คนพื้นที่ จ.พะยา จ.เชียงราย และมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 30 กันยายน 2560
หางานพนักงานขับรถยนต์/รถจักรยายนยนต์ส่งสินค้า (อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่) พนักงานขับรถยนต์/รถจักรยายนยนต์ส่งสินค้า (อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่)
    อายุ 22 - 35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รู้จักเส้นทางในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบจะพิจารณาเป็นพิเศษ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักงานบริการ ต้องมีบุคคลค้ำประกันในการทำงาน
   
   
   
   

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 29 กันยายน 2560
หางานAdmin Admin
    จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบัญชีหรือบริหาร เพศหญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป สามารถทำงานประจำอยู่ที่ชลบุรีได้ หรือมีภูมิลำเนาอยู่ชลบุรี มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์โดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท อินเตอร์ทรานสปอร์ตแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 กันยายน 2560คำแนะนำสำหรับบริษัท :

1. ท่านกำลังมองหาประกาศ ตำแหน่งงานว่างสำนักงานอยู่หรือเปล่า ? ท่านสามารถฝากประวัติส่วนตัว (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกเรซูเม่เพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการรับสมัครงาน เกี่ยวกับ ตำแหน่งงานว่างพัฒนาองค์กร ซึ่งมีข้อมูล ตำแหน่งงานว่างISO อัพเดททุกวัน และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานว่างได้โดยตรงสมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 11 ธันวาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44804 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127880 คน