SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่ประกาศตำแหน่งงานว่าง
  


EASY BUY CO.,LTD.
 

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) “อีซี่บาย” จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 ภายใต้ชื่อ บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 120 ล้านบาท ภายใต้การร่วมทุนระหว่างบริษัทชั้นนำของประเทศไทย และบริษัท อาคอม จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 1 เมษายน 2548 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อีซี่บายได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ยูเมะพลัส” ประกอบด้วย สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ อีซี่บายมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำสถาบันการเงินที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสะดวกสบายทางการเงินแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัทฯ จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ

อีซี่ บายนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด Green Technology Organization เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริการ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็วผ่านสาขายูเมะพลัส และจุดให้บริการร้านค้าสมาชิกทั่วประเทศ

ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีซี่บายให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจและให้ลูกค้าได้เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ปัจจุบันอีซี่บายได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 6,000 ล้านบาท และมีพนักงานมากกว่า 2,800 คน ทั่วประเทศ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ทั่วประเทศ


สวัสดิการ
1.เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี
2.การขึ้นเงินเดือนประจำปี
3.เงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานนอกสถานที่
4.เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง (หลัง 22.00 น.) และเงินช่วยเหลือค่ากะกลางคืน
5.เงินช่วยเหลือแสดงความยินดี และเงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงานประจำที่ผ่านการทดลองงาน)
7.สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย (ตามเงื่อนไขโครงการกำหนด)
8.สวัสดิการงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี เช่น วันปีใหม่ เป็นต้น
9.การเลื่อนตำแหน่งประจำปี (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)
10.ประกันสุขภาพสำหรับพนักงานครอบครัวพนักงานประจำ คุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ
11.ศึกษาดูงานบริษัทแม่ (ACOM) ที่ประเทศญี่ปุ่น (ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของพนักงาน)
12.การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตามCareer Path
13.วันทำงาน 5 วัน (สำนักงานใหญ่ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 09.00-18.00น. สาขา Umay+ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโดยเป็นแบบวันหยุดหมุนเวียน)
14.วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พนักงานประจำ สูงสุด 13 วันต่อปี)
15.ประเภทการลาได้แก่ การลาป่วย การลาเพื่อคลอดบุตร การลากิจการลาเพื่อทำหมัน การลาเพื่อสมรส เป็นต้น

 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขาปราจีนบุรี
จำนวนที่เปิดรับ / อัตรา :  1
รายละเอียดตำแหน่งงาน :

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) “อีซี่บาย” จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2539 ภายใต้ชื่อ บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 120 ล้านบาท ภายใต้การร่วมทุนระหว่างบริษัทชั้นนำของประเทศไทย และบริษัท อาคอม จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคระดับแนวหน้าของประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 1 เมษายน 2548 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) อีซี่บายได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ “ยูเมะพลัส” ประกอบด้วย สินเชื่อเงินสดหมุนเวียนและสินเชื่อผ่อนชำระ อีซี่บายมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำสถาบันการเงินที่ดีที่สุดของประเทศไทยที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างความพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสะดวกสบายทางการเงินแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัทฯ จนทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 2 ล้านรายทั่วประเทศ

อีซี่ บายนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด Green Technology Organization เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริการ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็วผ่านสาขายูเมะพลัส และจุดให้บริการร้านค้าสมาชิกทั่วประเทศ

ด้วยการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อีซี่บายให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจและให้ลูกค้าได้เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ปัจจุบันอีซี่บายได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 6,000 ล้านบาท และมีพนักงานมากกว่า 2,800 คน ทั่วประเทศ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) ทั่วประเทศ


สวัสดิการ
1.เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี
2.การขึ้นเงินเดือนประจำปี
3.เงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานนอกสถานที่
4.เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง (หลัง 22.00 น.) และเงินช่วยเหลือค่ากะกลางคืน
5.เงินช่วยเหลือแสดงความยินดี และเงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สำหรับพนักงานประจำที่ผ่านการทดลองงาน)
7.สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย (ตามเงื่อนไขโครงการกำหนด)
8.สวัสดิการงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี เช่น วันปีใหม่ เป็นต้น
9.การเลื่อนตำแหน่งประจำปี (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด)
10.ประกันสุขภาพสำหรับพนักงานครอบครัวพนักงานประจำ คุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ
11.ศึกษาดูงานบริษัทแม่ (ACOM) ที่ประเทศญี่ปุ่น (ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของพนักงาน)
12.การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตามCareer Path
13.วันทำงาน 5 วัน (สำนักงานใหญ่ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 09.00-18.00น. สาขา Umay+ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขโดยเป็นแบบวันหยุดหมุนเวียน)
14.วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พนักงานประจำ สูงสุด 13 วันต่อปี)
15.ประเภทการลาได้แก่ การลาป่วย การลาเพื่อคลอดบุตร การลากิจการลาเพื่อทำหมัน การลาเพื่อสมรส เป็นต้น

สถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร / สถาบันการเงินหางาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขาปราจีนบุรี - EASY BUY CO.,LTD. | ลงประกาศงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com :ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขาปราจีนบุรี, หางานเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขาปราจีนบุรี, งานเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขาปราจีนบุรี, ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขาปราจีนบุรี, หางานเจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขาปราจีนบุรี
ประเภทตำแหน่งงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานประเมินราคา/งานเร่งรัดหนี้สิน/งานสินเชื่อ
จังหวัด :  กรุงเทพ
เขต :  ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
อายุไม่เกิน 28 ปี
รักในงานบริการ และชอบการนำเสนอสินค้า
มีการฝึกอบรมให้ก่อนการเริ่มงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
มีทักษะในการสื่อสาร มีความขยัน อดทน
สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดได้
สวัสดิการ :

วิธีการสมัครงาน  :
      วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร เพื่อรับการสัมภาษณ์ทันที !!!!
- ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
- สมัครได้ที่ ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์

เอกสารการสมัครงาน
1. CV/Resume (ถ้ามี)
2. สำเนาวุฒิการศึกษาระบุวันจบ 1 ชุด (โปรดนำตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสำเนา)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (โปรดนำตัวจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบข้อมูลเทียบกับสำเนา)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. รูปถ่าย สี 1 นิ้ว (เสื้อเชิ้ต/สูท) 1 รูป
6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร 1 ชุด (เพศชาย = สด.8/สด.43)EASY BUY CO.,LTD.


252/246 (P-408) ชั้น 3 อาคารพลาซ่า เมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพ   10310

ติดต่อ : โทร : 02-646-0123
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - คำแนะนำ : Email จะปรากฎ โดยผู้หางาน, บริษัทฯ/ทั่วไป ต้องเข้าระบบก่อนค่ะ -
Website:


[ไม่ระบุโลโก้ แผนที่บริษัทฯ ]ประกาศงานวันที่ 22 ตุลาคม 2560
Power By JOBSIAM.COM


สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่ เปิดรับสมัคร
  เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขาบิ๊กซี มุกดาหาร  - สมัครงาน คลิกที่นี่ เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ : สาขาบิ๊กซี มุกดาหาร
จำนวนตำแหน่ง : 1


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44892 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127903 คน