ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1

  


หางาน สมัครงานจป.วิชาชีพ, สมัครงานอาชีวอนามัย, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
ตำแหน่งงานว่าง : สมัครงานจป.วิชาชีพ
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (OHSAS 18001)
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ได้
มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
มีภาวะความเป็นผู้นำ, ความคิดริเริ่ม และการควบคุมติดตามงาน
มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การฝึกสอน อบรมที่ดี
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel และ PowerPoint) ได้อย่างดี

บริษัท ธาราทองเมททอล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 กุมภาพันธ์ 2560
 Safety Officer(จป.วิชาชีพ)
ชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้าน Health & Safety อย่างน้อย 2 ปี
ชอบงานท้าทาย มีความกระตือรือล้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรือภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เมสัน อินดัสทรีส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2560
  เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ
ไม่จำกัดเพศ
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (หลักสูตร จป.วิชาชีพ)
มีความรับผิดผิดชอบตรงต่อเวลา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
บุคลิกภาพดี
เรียนรู้งานได้เร็ว
สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

บริษัท ซันซีพลาสติก พี.เอส. จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร อัตรา
ประกาศงาน 16 ธันวาคม 2559
 จป.วิชาชีพ (Betagro ลพบุรี)
เพศชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ มีใบรับรอง จป.วิชาชีพ/จป.วิชาชีพ
สามารถเดินทางไปประจำหน่วยงานก่อสร้างต่างๆได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
มีประสบการณ์ในการดูแลความปลอดภัยในไซด์งานก่อสร้าง 3-5 ปี
เริ่มงานทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 ธันวาคม 2559
 จป.วิชาชีพ
เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 - 35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวนามัยและความปลอดภัย /หรือที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงาน จป วิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001
ใช้คอมพิวเตอร์โปแกรม Ms Office ได้ดี
มีใจรักงานด้านบริการ
มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและพักค้างคืนได้

Asia Motor Service Center Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 พฤศจิกายน 2559
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป วิชาชีพ
จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงานและสววัสดิ์การคุ้มครองแรงงานทางด้านความปลอดภัยในการทำงาน
มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และป้ายเรื่องความปลอดภัย
มีความรูควาสามารถทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงาน
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีประสบการณ์

บริษัท แพลนโก จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 15 พฤศจิกายน 2559
 Operation Chief & Safety Officer

บริษัท แมกซ์มาร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 พฤศจิกายน 2559
 จป. วิชาชีพ
1.วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ไม่จำกัดเพศ
3.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
บริษัท คิมเจริญการยาง และ บุตร จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 พฤศจิกายน 2559
 Safety Officer(จป.วิชาชีพ)
ชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้าน Health & Safety อย่างน้อย 2 ปี
ชอบงานท้าทาย มีความกระตือรือล้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรือภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เมสัน อินดัสทรีส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 พฤศจิกายน 2559
 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.อาคารสูง หรือ มีประสบการณ์ในสายงานเรื่อง Security ของโรงแรมมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีภาวะความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่ม การควบคุมติดตามงาน
มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างดี
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Word, Excel, PowerPoint ) เป็นอย่างดี
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
หากมีใบจบหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด (ThaitravelCenter.com)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 พฤศจิกายน 2559
 จป. วิชาชีพ ( ประจำกม.19 ถนนบางนา-ตราด )
เพศชาย อายุ 25 - 28 ปี
ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มีประสบการณ์ในโรงงาน 1-3 ปี ขึ้นไป
ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

Surapon Foods Public Company Limited
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤศจิกายน 2559
 ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ปัตตานี)
เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี /โท สาขาอาชีวอนามัย, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มีประสบการณ์ด้าน จป.ระดับบริหาร อย่างน้อย 5 ปี
มีประสบการณ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 5 ปี
มีประสบการณ์ด้านการบังคับบัญชา การจัดการงาน อย่างน้อย 10 ปี
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานได้ดี
สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
มีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน พร้อมรับแรงกดดันได้ดี
หากมีประสบการณ์โดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด สาขาปัตตานี
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 ตุลาคม 2559
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
เพศชาย /หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในงานด้าน Safety / Environmental 1-3 ปี
สามารถพูด อ่าน เขียน สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี
มีภาวะผู้นำ
มีทักษะการทำงานเป็นทีม/ มีทักษะในการสื่อสารดี
มีความรับผิดชอบสูง
มีความอดทน
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Exel, Words, Powerpoint, E-mail, Presentation ได้เป็นอย่างดี
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Fire Fighting, Safety Committee, ISO9001, 14001 requirement and internal Audit,Have a Certificaficate Safety officer in professional level.

JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 ตุลาคม 2559
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม/วิศวกรรมความปลอดภัย
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพและมีใบรับรองฯ
เพศชาย อายุ 24 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัย/สารเคมีอันตราย/ข้อมูลหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์/การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง/การเป็นวิทยากรบรรยาย
มีบุคลิกช่างสังเกตมีความละเอียดรอบคอบและมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ตุลาคม 2559
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / จป.วิชาชีพ
เพศ : ชาย เท่านั้น
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ประสบการณ์ : ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 - 3 ปี
ความสามารถพื้นฐาน : ได้รับการรับรองให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพทางกฎหมาย , กฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม , กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และข้อกำหนดของระบบการจัดการภายในองค์กร
ความสามารถพิเศษ : เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้ความรู้ แนะนำและสอนงานให้กับพนักงานในองค์กรได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS ได้ , ขับรถยนต์ได้

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ตุลาคม 2559
 จป.วิชาชีพ-บุคคลธุรการ (เป็น จป.ระดับวิชาชีพ)
เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ23ปีขึ้นไป มีวุฒิบัตรรับรองการเป็น จป วิชาชีพ
มีความรับผิดชอบ ทำงานไม่ต้องมีใครจี้คอยตาม ทำงานได้ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทได้อย่างสุขุมรอบคอบ
อดทน ซื่อสัตย์ ความขยัน และใจเย็นสุขุม มีใจบริการ ใจเค้าใจเรา ประสานงานเป็น มีความเป็นผู้ใหญ่
ใช้ Microsoft Office / Line / Skype เป็น
ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเร็วขึ้น

บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 10 ตุลาคม 2559คำแนะนำสำหรับผู้หางาน :
1. ท่านสามารถสมัครงานออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ตำแหน่งงานจป.วิชาชีพ ซึ่งท่านสามารถ สมัครงานอาชีวอนามัย และ หางานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย แบบออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรงสมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 28 มีนาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44300 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127727 คน