หางาน


หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ SiamHRM.com: หาพนักงาน, หาคนทำงาน, หาผู้สมัครงาน, ฝากประวัติส่วนตัว, ฝากประวัติหางาน, ฝาก Resume, CV, หางาน, หางาน ภาษาอังกฤษ, หางาน ภาษาไทย, หา English, หา Thai, ประวัติผู้หางาน, ประวัติผู้สมัครงาน


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6385
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
2. ควบคุมเครื่องจักร
3 . ทุกต่ำแหน่งงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
สาขา ช่างเทคนิคยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 31 ปี
เพศ  ชาย
1. เสริฟ ที่ได้ทิป
2. เบลบอย
3 . ออฟฟิตที่สามารถสอนงานได้
 
การศึกษาสูงสุด ม3
สถาบัน รร กิ่งเพชร
สาขา คำนวณ
ประสงค์ทำงานที่ ปริมนฑล
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. เด็กเสริฟ์นิำในกองถ่าย
2. งานอะไรก็ได้ที่ทำในกองถ่าย
3 . ดูแลเสิ้อผ้าหรืออะไรได้หมด
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา
สถาบัน โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
สาขา ภาษาสังคม
ประสงค์ทำงานที่ เด็กเสริฟ์น้ำหรืออะไรกฺได้ในกองถ่ายในกรุงเทพ
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ครู-อาจารย์
2. ครูอาสา
3 . งานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ ครูถิ่นทุรกันดาร
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการทั่วไป
2. ฝ่ายบุคคล
3 . ประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินท์
สาขา การพัฒนาชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ออฟฟิต
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ประชาสัมพันธ์
2. พนักงานแผนกต่างๆๆ
3 . พนักงานเครื่องใช้ไฟฟ้า
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน มหาวิทยาลัยสมุทรปราการ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ โลตัส บางปู
อายุ 21 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขาย
2. พนักงานจัดเรียง
3 . คลังสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
สาขา อิเลฺ็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ โลตัสกาฬสินธุ์
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานเก็บเงินทางด่วน
2. ธุรการการเงิน
3 . บุคคลทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา เศรษฐศาสตร์แขนงการเงินการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. ออกแบบลายผ้า
2. ออกแบบดีไซน์
3 . ก็อปปี้แพทเทริน์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. ประสานงาน
2. coordinator
3 . creative
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยกรุงเทพ
สาขา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ ลาดพร้าว
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ทหารหญิง
2. พนักงานเอกสาร
3 . รับราชการทหาร
 
การศึกษาสูงสุด ม.ต้น
สถาบัน กศน
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ค่ายทหารลพบุรี
อายุ 21 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. ธุรการ
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
สาขา ระบบสารนเทศทางคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานธุรการบุคคล
2. พนักงานธุรการทั่วไป
3 . บุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. ครูประจำชั้นป.1
2. ครูอนุบาล
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ บางบ่อ
อายุ 40 ปี
เพศ  หญิง
1. นักวิทยศาศตร์
2. ครูวิทยาศาสตร์
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญตรื
สถาบัน มหาวิทยายัยราชภัฏภูเก็ต
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ ภูเก็ต
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง
1. ครูอัตตราจ้างวิชาสังคมโรงเรียนเอกชน
2. พนักงานราชการ
3 . พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา สังคมศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ครู
2. พนักงานข้าราชการ
3 . พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ โรงเรียน,กรมป่าไม้
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. บัญชี การเงิน
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. ด้านคอมพิวเตอร์
2. ด้านเอกสาร
3 . ด้านการบริการ
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ภายในจังหวัดสมุทรปราการ
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. ด้านคอมพิวเตอร์
2. ด้านเอกสาร
3 . ด้านการบริการ
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุกิจสมุทรปราการ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ภายในจังหวัดสมุทรปราการ
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ใช้งาน 44206 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127711 คน