หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6395
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. Compensation & Benefits Officer
2. HR Officer
3 . HRIS Officer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
2. ผู้จัดการโครงการ
3 . ผู้จัดการโรงงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 4 ปี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา เครื่องกลเกษตร (กว.เครื่องกลฯ ภาคี)
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
อายุ 43 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างวาดภาพสีน้ำมัน
2. ช่างศิลป์
3 . ทำฉากต่างๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา จิตรกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ประเทศไทย
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าภูมิทัศน์
2. หัวหน้างานสวน
3 . โฟร์แมนเกษตรด้านภูมิทัศน์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเคโนโลยีราชมงคล
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯปริมนฑล
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. Production
2. R&D
3 . Planning
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มทร.พระนคร
สาขา เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. ขับโฟร์คลิฟ
2. คลังสินค้า
3 . ฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วท.เทคนิคจุฬาภรณ์
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. Admin,ธุรการ,ประสานงาน
2. Logistic(ทุกแผนก)
3 . ผู้ช่วยProduction
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขา การจัดการโลจิสติกส์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขาย
2. พนักงานประจำร้าน
3 . พนักงานขายนอกสถานที่
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่3
สถาบัน โรงเรียนตราษตระการคุณ
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดตราด
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. พนักงานขาย
3 . พนักงานต้อนรับ
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กาฬสินธุ์
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานการเงิน
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. QA
2. ธุระการ
3 . วางแผน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด เหมราช อมตะซิตี้ สยามอีสเทิร์นซีบอร์ด
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่บุคคล (เงินเดือน)
3 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ เขตภาษีเจริญ เขตตลิ่งชัน
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. ประสานงาน
2. Office
3 . sale
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3 . เลขานุการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏพระนคร
สาขา การจัดการทั่วไป ( การตลาด )
ประสงค์ทำงานที่ มีนบุรี สวนสยาม บึงกุ่ม สะพานสูง รามอินทรา
อายุ 42 ปี
เพศ  หญิง
1. ฝ่ายผลิต
2. ธุรการ
3 . บัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคระยอง
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ ประสานงาน
2. การตลาด
3 . เลขา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ศูนย์กรุงเทพ
สาขา บริหารการตลาด
ประสงค์ทำงานที่ บางขุนเทียน,สาทร,
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. Accounting
2. Document
3 . banker
 
การศึกษาสูงสุด Bachelor Degree
สถาบัน Sripatum University
สาขา Management
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. งานบุคคล
2. งานฝึกอบรม
3 . งานสรรหา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน
สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
อายุ 38 ปี
เพศ  ชาย
1. Safety manager
2. Safety supervisor
3 . Senior safety officer
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 41 ปี
เพศ  ชาย
1. Public relation (English)
2. Proofreader
3 . Researcher
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน The New College
สาขา ENGLISH LITERATURE
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 11 ธันวาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44804 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127880 คน