หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6391
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. วิศวะ
2. ครู
3 . ช่างไฟฟ้า
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ สุราษฎร์ธานี
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการบริหารสำนักงานและงานบุคคล
2. ผู้จัดการบริหารการจัดงานแสดงสินค้า
3 . ผู้ช่วยผู้บริหาร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 47 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3 . พนักงานราชการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. ล่ามญี่ปุ่น
2. เลขานุการ
3 . พนักงานต้อนรับ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน เกษมบัณฑิต
สาขา ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. ธุรการขาย
3 . ที่ปรึกษางานบริการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา การบริหารการเงิน
ประสงค์ทำงานที่ รัชดา
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. จป.วิชาชีพ (Safety Officer)
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3 . จป.เทคนิค
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชัวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ สามารถทำได้ทุกที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรแหล่งน้ำ
2. วิศวกรฝ่ายขาย
3 . วิศวกรเกษตร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมดินและน้ำ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
3 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญามหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
2. จ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
3 . จ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลประจำเรือสำราญ
3 . พยาบาลประจำสนามบิน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ทั้งในและต่างประเทศ
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. Lean Manager
2. Process Improvement Manager
3 . Production Engineering Manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ ที่ใดก็ได้
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. Lean Manager
2. Process Engineering Manager
3 . Process Optimization Manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ ที่ใดก็ได้
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. ขับรถ
2. พนักงานทั่วไป
3 . ขับรถส่งของ
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว2
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง
อายุ 31 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานทั่วไป (เห็นตามความเหมาะสม)
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 . ส่งเสริมการขาย
 
การศึกษาสูงสุด ป.ว.ส
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดกาฬสินธุ์
อายุ 34 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. การจัดการพลังงานในโรงงาน
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา พลังงานทดแทน
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานธนาคาร
2. เจ้าหน้าที่บัญชี
3 . งานราชการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา บัญชีบัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ธนาคาร บริษัท หน่วยงานราชการในจังหวัดหนองคาย
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. IT
2. ธุรการ
3 . อื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขับรถยนต์
2. พนักงานส่งเอกสาร
3 . ขับรถส่วนกลาง
 
การศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา
สถาบัน โรงเรียนบ้านหัวดอน
สาขา ไม่มี
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางนาและสมุทรปราการ
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. callcenter
2. callcenter
3 . callcenter
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. โปรแกรมเมอร์
2. เขียนweb
3 . งานIT
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 18 สิงหาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44577 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127797 คน