ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 172


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง ปศุสัตว์,เหมืองแร่,เกษตรประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งเกษตร , ปศุสัตว์ , เหมืองแร่
1. นักวิจัย,ผู้ช่วยนักวิจัย
2. นักวิชาการเกษตร
3. ฝ่ายการผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา วิทยาศาสตร์การเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่เกษตร
2. นักวิชาการเกษตร
3. พนังงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา พืชไร่
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กหกห
2. กด
3. กด
  การศึกษาสูงสุด หกด
สถาบัน หกด
สาขา ฟหก
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 79 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3. พนักงานราชการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฟาร์มกุ้ง
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์มกุ้ง
3. ผู้จัดการฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกภาค อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานส่งเสริมการเกษตร
2. พนักงานโรงแรม
3. งานบริการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา การจัดการศัตรูพืช
ประสงค์ทำงานที่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยสัตวแพทย์
2. สัตวบาล
  การศึกษาสูงสุด วทบ.
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ชลบุรี อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ขับรถผู้บริหาร
2. ขับรถส่วนกลาง
3. ขับรถทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ก ศ น อ.บ้านดุง
สาขา สามัญ
ประสงค์ทำงานที่ ปราจีน,ระยอง,ชลบุรี,โคราช,อุดรธานี อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ฝ่ายผลิต
2. ตามที่กำหนด
3. ช่าง
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปสว)
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สัตวบาล
2. ผู้ช่วยสัตวแพทย์
3. เจ้าหน้าที่อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการ
2. นักวิชาการประจำฟาร์ม
3. ผู้ช่วยวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสนามบินหาดใหญ่
3. งานบันเทิง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขา พัฒนาการเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฟาร์ม
2. สัตวบาลฟาร์ม
3. สัตวบาลส่งเสริม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
2. หัวหน้างานทั่วไป
3. โฟร์แมนงานสวน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา วิทยาเขตลำปาง
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สัตวบาล
2. นักวิชาการสัตวบาล
3. นักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประสงค์ทำงานที่ ภาค เหนือ ภาค กลาง ภาคอีสาน อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่คลังชีวมวล

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา สัตวศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ
3. นักส่งเสริมการเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา พืชสวน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ดูแลปลาสวยงาม
2. จัดการฟาร์มปลาสวยงาม
3. เพาะพันธุ์ปลาสวยงาม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
สาขา เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. นักสิ่งแวดล้อม
3. ผลิตปุ๋ย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา ทรัพยากรที่ดิและสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ปริมณฑล อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประสานงาน
2. นักวิชาการ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา กีฏวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานเกษตร | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานเหมืองแร่ , หาคนทำงาน ปศุสัตว์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ตำแหน่งงานใหม่ ล่าสุด

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 23 ตุลาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44717 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127844 คน