ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 151


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า,ช่างคอมพิวเตอร์,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ , ช่างไฟฟ้า , ช่างคอมพิวเตอร์
1. พนักงานขับรถผู้บริหาร
2. พนักงานขับรถผู้บริหาร
3. พนักงานขับรถผู้บริหาร
  การศึกษาสูงสุด อาชีวะ
สถาบัน โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ PLASESS HI TECH Co,LTD. อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างติดตั้งประดับยนต์
2. ช่างเทคนิค
3. เมสเชนเจอ
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
สาขา อิเล็กทรอนิกส์ทั้วไป
ประสงค์ทำงานที่ เขตกรุงเทพฯและปริมนฑล อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
2. พนักงานดูแลระบบไฟฟ้า
3. พนักงานดูแลระบบเครื่องทำความเย็น
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง กรุงเทพ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ควบคุมเครื่องผสมคอนกรีต
2. QC
3. ช่างซ่อมบํารุง
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน เทคโนจังหวัดร้อยเอ็ด
สาขา ช่างไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑลและจังหวัดทางภาคอีสาน อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานคอมพิวเตอร์
2. พนักงานธุรการ
3. พนักงานจัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.เวสเทิร์น
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างอิเล็ก
2. ช่างซ่อมบำรุง
3. ช่างควบคุมเครื่องจักร
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ส
สถาบัน วิลัยนครนายก
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ โรงงาน อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. ช่างซ่อมบำรุง
3. ฝ่ายคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาน วิทยาเขตสกลนคร
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. ผู้ช่วยช่างเทคนิค
3. พนักงานควบคุมคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลง
ประสงค์ทำงานที่ ในเขตจังหวัดชัยภูมิ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิคระบบโทรศัพท์
2. ช่างไฟฟ้า
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กระบี่ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างเทคนิค
3. พนักงานขับรถ
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างประจำ
2. ทั่วไป
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างเทคนิค
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคนิคธัญบุรี
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กทม นนทบุรี อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. suppervisor
2. Foman
3. หัวหน้าช่าง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏเพรชบุรีวิทยาลงกรณ์
สาขา วิทยาศาสตร์(โปรแกรมเทคโนฯอุตสาหกรรม)
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดปทุมธานี อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. พนักงานซ่อมบำรุง
3. ช่างเครื่องปรับอากาศ
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรม อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานขับรถ
2. พนักงานบริการ
3. เซลล์ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปวส.2
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ นครศรีธรรมราช อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานเรือน้ำมัน หรือ บริษัทในเครือ
2. แท่นขุดเจาะน้ำมัน
3. ควบคุม หรือ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างเทคนิค
3. ช่างเทคนิคปิโตรเลียม
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. ช่าง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ จ.สุราษฎร์ธานี/จ.พังงา/จ.กระบี่ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างเทคนิค
3. ผู้ช่วยวิศวะกร
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานช่างไฟฟ้า
2. พนักงานช่างซ่อมบำรุง
3. พนักงานช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานช่างคอมพิวเตอร์ , หาคนทำงาน ช่างไฟฟ้า

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44805 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127882 คน