SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 143


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง สื่อสารมวลชน,โฆษณา Creative,บันเทิงประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งบันเทิง , สื่อสารมวลชน , โฆษณา Creative
1. ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว
2. พิธีกร นางแบบ
3. ดารา นักแสดง
  การศึกษาสูงสุด ป. โท
สถาบัน กรุงเทพธนบุรี
สาขา รัฐประศาสนศาตร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Freelance Retoucher
2. Retoucher
3. Image editing
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา นิเทศศาสตร์(โฆษณา)
ประสงค์ทำงานที่ บ้าน อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สื่อสารองค์กร
2. ประชาสัมพันธ์
3. สื่อสารมวลชน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. กราฟิกดีไซน์
2. ช่างภาพ
3. ออกแบบเว็บเพจ
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน การศึกษานอกโรงเรียนเขตดุสิต
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี อายุ 41 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ประสานงาน
2. ครีเอทีฟ
3. ด้านสื่อสารมวลชน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ศรีปทุม
สาขา วิทยุโทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประสานงาน
2. coordinator
3. creative
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยกรุงเทพ
สาขา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ ลาดพร้าว อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานในกองถ่าย
2. ผู้ช่วยเรื่องเสื้อผ้า
3. ผู้ติดตามนักแสดง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา คหกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ช่อง 3 อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. saff
2. พนักงานประจำ
3. ครูพี่เลี้ยง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา มนุษยศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2. เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑณ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Production Manager
2. Producer
3. Director
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ วิชาโทภาพยนตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยกล้องฝึกหัด
2. ยกของในกองถ่าย
3. stff กองถ่าย
  การศึกษาสูงสุด ปวช3
สถาบัน ร.ร.สวนแตงวิทยา
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ช่างภาพ
2. ช่างภาพ
3. ช่างภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา นิเทศศาสตร์ วิทยุ-โทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ ลาดพร้าว อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ประสานงานกองถ่ายละคร/ภาพยนตร์
2. ประสานงานรายการทีวี
3. งานกองถ่ายละคร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา นิเทศศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล (ออกต่างจังหวัดได้) อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ดูแลนักแสดง
2. ผู้ชวยแต่งหน้า
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ม6
สถาบัน หอวัง ปทุมธานี
สาขา วิทย คณิต
ประสงค์ทำงานที่ ไม่ระบุ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักเขียน
2. นักประชาสัมพันธ์
3. กองบรรณาธิการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สาขา การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝึกงานเบื้องหลังกองถ่าย งาน parttime
2. Staff เบื้องหลังถ่ายทำ
3. ฝึกงานเบื้องหลังโฆษณา
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน โรงเรียนชลราษฏรอำรุง
สาขา ศิลป์-คำนวณ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 22 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. โฆษณา
2. MV
3. ตังประกอบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา การแสดงและกำกับการแสดง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานเบื้องหลังกองถ่ายละคร งานเบื้องหลังรายการโทรทัศน์
2. งานเบื้องหลังภาพยนต์
3. งานตัดต่อรายการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สาขา การหนังสือพิมพ์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พิธีกร/พิธีกรภาคสนาม/ผู้ประกาศ
2. Creative
3. graphic Design
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา การสื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ดีเจ พิธีกร
2. บันเทิง
3. นักแสดง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา การศึกษาปฐมวัย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-ปริมนฑล อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานบันเทิง | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานโฆษณา Creative , หาคนทำงาน สื่อสารมวลชน

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44892 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127903 คน