SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 441


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง ฝึกอบรม,สรรหา,บุคคลประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งบุคคล , ฝึกอบรม , สรรหา
1. ผู้จัดการแผนกสวัสดิการและค่าจ้าง
2. ผู้จัดการแผนกบุคคล
3. หัวหน้างานฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกจังหวัด อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR Director
2. HR Manager
3. General Manager
  การศึกษาสูงสุด Bachelor Degree
สถาบัน 1984
สาขา General Management
ประสงค์ทำงานที่ Any location อายุ 53 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่จัดอบรม
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญามหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. ธุระการ
3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3. ผช.ผจก.แผนกฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
สาขา พลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ บางนา, บางจาก, พระโขนง, อ่อนนุช, ประเวศ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. หัวหน้าหน่วยฝึกอบรม
2. ฝึกอบรม
3. สรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สาขา จิตวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HR
2. HR
3. HR
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน เพชรบุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. พนักงานธุรการ
3. พนักงานออฟฟิต
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขา การเงินและการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ จ.นครราชสีมา อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. ธุรการ
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช
สาขา ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล และภาคตะวันออก อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. งานด้านสรรหา ฝึกอบรม ER
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผจก.บริหารงานบุคคล
3. ผจก.ทรัพยากรมนุษย์
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานฝ่ายบุคคล
2. งานธุรการ
3. งานบริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้างานบุคคลและฝึกอบรม
2. HR Section Chife
3. หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปทุมธานี อายุ 46 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
3. ผู้จัดการแผนกธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎสงขลา
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานภาคพื้น
2. ทรัพยากรมนุษย์
3. เลขานุการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สวนสุนันทา
สาขา ธุรกิจการบิน
ประสงค์ทำงานที่ นครศรีธรรมราช อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Training Manager
2. HRD Manager
3. HRd Specialist
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
สาขา การบริหารพัฒนาสังคม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สรรหาอาวุโส
2. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
3. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ,อุบล,ขอนแก่น อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ด้านเงินเดือน
3. เจ้าหน้าที่บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานบุคคล | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานสรรหา , หาคนทำงาน ฝึกอบรม

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44889 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127903 คน