ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 441


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง ฝึกอบรม,สรรหา,บุคคลประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งบุคคล , ฝึกอบรม , สรรหา
1. Compensation & Benefits Officer
2. HR Officer
3. HRIS Officer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่บุคคล (เงินเดือน)
3. เจ้าหน้าที่สวัสดิการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ เขตภาษีเจริญ เขตตลิ่งชัน อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบุคคล
2. งานฝึกอบรม
3. งานสรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน
สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. พนักงานธุรการ
3. พนักงานออฟฟิต
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขา การเงินและการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ จ.นครราชสีมา อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. ธุรการ
3. ขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมาธิราช
สาขา ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล และภาคตะวันออก อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. งานด้านสรรหา ฝึกอบรม ER
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานด้านวิชาการ
2. งานด้านอบรม
3. งานสายการบิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 63 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่สรรหา
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคลล
2. ฝายธุรการ
3. ฝ่ายการเงิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.บูรพา
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แอร์กราว
2. พนักงานทั่วไป
3. พนักงานฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา ครุศาสตร์เกษตร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. งานบุคคล
2. ธุรการ
3. งานสรรหา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ พัทยา เเหลมฉบัง ศรีราชา อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จนท.บุคคลอาวุโส
2. หัวหน้าแผนกสรรหา
3. หน.แผนกบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญษตรี
สถาบัน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา รัฐประศานสศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. บุุคคล
2. สรรหา
3. ฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎลำปาง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม. อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. HR Director
2. HR Manager
3. General Manager
  การศึกษาสูงสุด Bachelor Degree
สถาบัน 1984
สาขา General Management
ประสงค์ทำงานที่ Any location อายุ 52 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่จัดอบรม
3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้าส่วน
2. ผช.หัวหน้าส่วน
3. ผช.ผู้จัดการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี,ตลิ่งชัน,บางกอกน้อย,จรัญ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่สรรหา
3. ประสานงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ เดินทางสะดวก อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
2. ผู้จัดการแผนกธูรการ
3. หัวหน้างานแผนกบุคคลและธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยปทุมธานี (มหาวิทยาลัยปทุมธานี)
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลางและภาคเหนือ อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สรรหา
2. Recruit
3. Sales
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา วิทยุ-โทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. HRD
2. HROD
3. CONSULTANT
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยืและองค์การ
ประสงค์ทำงานที่ บางนา, กทม, ใกล้ BTS อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานบุคคล | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานสรรหา , หาคนทำงาน ฝึกอบรม

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44805 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127882 คน