ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 361


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง คอมพิวเตอร์,โปรแกรมเมอร์,ITประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งIT , คอมพิวเตอร์ , โปรแกรมเมอร์
1. ผู้ช่วยช่าง
2. ไม่ระบุ
3. ไม่ระบุ
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคโนโลยีชลบุรี
สาขา เทคโนโลยรคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์
ประสงค์ทำงานที่ ศรีราชา อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
2. ช่างคอมพิวเตอร์
3. IT support
  การศึกษาสูงสุด ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สนับสนุน
2. Officecer
3. เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ วงศ์สว่าง อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานขับเคลื่อนอุปกรณ์อากาศยาน
2. Ramp
3. พนักงานการบิน
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน โรงเรียนวิมลพณิชยการศรีย่าน
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. IT Support
2. ธุรกาจ
3. คลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปรัญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สาขา บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมือง จ.สงขลา อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ไอที
2. บุคคล
3. ที่ปรึกษา
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน เกษม
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. บริการลูกค้า
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา คณะบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ภาดใต้ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานทั่วไป (เห็นตามความเหมาะสม)
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. ส่งเสริมการขาย
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ส
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. IT
2. ธุรการ
3. อื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. โปรแกรมเมอร์
2. เขียนweb
3. งานIT
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานเรือน้ำมัน
2. พนักงานธุระการ
3. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญา
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานเรือน้ำมัน
2. พนักงานธุระการ
3. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญา
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์
2. ธุรการ
3. IT
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. บุคคล
3. บริการ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎกาญจนบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ จ.กาญจนบุรี อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. พนักงานขาย
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยชุมชนสงขลา
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่งาน IT
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สาขา คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์
2. เจ้าหน้าที่สำรวจและเก็บข้อมูล
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์/บริการ
2. เลขานุการ
3. IT
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. บัญชี
2. งานธุรการ
3. พนักงานฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง ชลบุรี อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. IT
2. Programer
3. Office
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ,ระยอง อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานIT | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานโปรแกรมเมอร์ , หาคนทำงาน คอมพิวเตอร์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44805 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127882 คน