SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 149


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง พยาบาล,เภสัชกร,แพทย์ประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งแพทย์ , พยาบาล , เภสัชกร
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยนครราชสีมา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ นครราชสีมา อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
2. เจ้าพนักงานทั่วไป
3. ร้านขายยา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ใจจังหวัดเชียงราย อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยพยาบาลตามหน่วยตรวจ
2. ผู้ช่วยพยาบาลopd
3. ผู้ช่วยแพทย์ในห้องตรวจ
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
2. เวชระเบียน
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร,สมุทรสาคร อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลวิชาชีพประจำสนามบิน
2. พยาบาลวิชาชีพประจำสถานทูต
3. พยาบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลวิชาชีพประจำสนามบิน
2. พยาบาลวิชาชีพประจำสถานทูต
3. พยาบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลประจำเรือสำราญ
3. พยาบาลประจำสนามบิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ทั้งในและต่างประเทศ อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Paramedic ในโรงพยาบาล
2. Paramedic ประจำโรงงาน
3. Paramedic part-time
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา เวชกิจฉุกเฉิน
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลต่างประเทศ
2. แท่นขุดเจาะน้ำมัน
3. พยาบาลคลินิก
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ว.ทหารอากาศ
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ต่างประเทศ, ภาคใต้ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องบัตร
2. นักสาธารณสุข
3. ผู้ช่วย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ต่างจังหวัด อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำโรงงาน
2. งานส่งเสริมสุขภาพ
3. พยาบาลออกหน่วย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. ป้องกันและควบคุมโรค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครแลปริมณฑล และต่างจังหวัด อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยเภสัชกร
2. นักวิชาการสาธารณสุข
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสนร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขา อนามัยชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Product Manager
2. Product Speacilist
3. Maketing
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน แม่ฟ้าหลวง
สาขา เครื่องสำอาง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สาธารณสุขประำโรงงาน
2. นักส่งเสริมสภาพ
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สาขา สาธารณสขศาสตร์ส
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. paramedic บนเรือเดินสมุทร
2. paramedic บนแท่นขุดเจาะน้ำมัน
3. นักวิชาการสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา เวชกิจฉุกเฉิน
ประสงค์ทำงานที่ แท่นขุดเจาะน้ำมัน อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. paramedic
2. นักวิชาการสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
3. เวชกิจฉุกเฉิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา เวชกิ๗ฉุกเฉิน
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลประจำอากาศยาน
3. พยาบาลประจำที่ปิโตรเลี่ยม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา พยาบาลศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ แท่นขุดเจาะน้ำมัน อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยพยาบาล
2. ผู้ช่วยเภสัชกร
3. เวชระเบียน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาล
2. พยาบาล
3. พยาบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ แท่นขุดน้ำมัน อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานแพทย์ | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานเภสัชกร , หาคนทำงาน พยาบาล

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44892 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127903 คน