ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 42


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง วิเคราะห์,วิเคราะห์-วิจัย,วิจัยประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งวิจัย , วิเคราะห์ , วิเคราะห์-วิจัย
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา เทคโนโลยีทางทะเล
ประสงค์ทำงานที่ ตามที่ไดรับมอบหมาย อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. R&D Supervisor
2. QA Supervisor
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารเเละโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Chemistry
2. R&D
3. QA-QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา เคมีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิจัยและพัฒนา
2. วิศวกร
3. อาจารย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/ University of Twente, The Netherlands
สาขา เทคโนโลยีพอลิเมอร์
ประสงค์ทำงานที่ ไทย อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิจัย
2. ผู้ช่วยนักวิจัย
3. ติดต่อประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา การวิจัยทางสังคม
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิจัย
2. ผู้ช่วยวิจัย
3. กราฟฟิคดีไซน์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. reasearcher
2. developer
3. analyst
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิเคราะห์ขอมูล
2. งานบัญชี
3. งานการเงิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
2. นักเวิเคราะห์
3. นักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ
2. นักวิจัย
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ต่างจังหวัด อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิเคราะห์ทางเคมี
2. นักเคมี
3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่น,อุดร,หนองบัว,เลย อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. R&D
2. QA/QC
3. Lab
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางกะปิ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิเคราะห์
2. นักเคมี
3. นักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิทยาศาสตร์
2. นักวิจัย
3. ครูวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. researcher
2. chemical techonologist
3. chemical engineering
  การศึกษาสูงสุด Ph.D
สถาบัน Japan
สาขา Engineering
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
2. นักวิจัย/ นักวิเคราะห์
3. เจ้าหน้าที่ทดสอบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนอาหารและยา ประสานงานหน่วยงานราชการ
2. QA
3. QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
3. ธุรการ/ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ คู่ขนานนิติศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. อาจารย์พิเศษสอนวิจัย
2. อาจารย์พิเศษสอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3. อาจารย์พิเศษสอนโปรแกรมวิเคราะห์ spss
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา ธุรกิจศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ สถาบันการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือกรุงเทพและปริมณฑล อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. แผนกครัวฮาลลการบินไทย
2. พนักงานควบคุมคุณภาพอาหาร QC
3. พนักงานวิจัยและวิเคราะห์อาหาร QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฎจันทรเกษม
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานวิจัย | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานวิเคราะห์-วิจัย , หาคนทำงาน วิเคราะห์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 01 พฤษภาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44365 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127742 คน