SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 46


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย,อาชีวอนามัย,จป.วิชาชีพประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งจป.วิชาชีพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย , อาชีวอนามัย
1. Safety manager
2. Safety supervisor
3. Senior safety officer
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ (Safety Officer)
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. จป.เทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชัวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ สามารถทำได้ทุกที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
2. จ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
3. จ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
2. จป.วิชาชีพ
3. ผู้ตรวจงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.
2. จป./บุคคล
3. จป./บุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถานบันราชภัฏสวนดุลิต
สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นักวิชาการสาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.เทคนิค
2. safety supervisor
3. se
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน เอ็น-เทค อินเตอร์
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. ผู้ช่วย จป.
3. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยทันตแพทย์
2. พนักงานเคาร์เตอร์
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยทองสุข
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. งานบุคคล
3. งานด้านการฝึกอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 42 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.เทคนิค
2. จป.เทคนิค
3. จป.เทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ม.ต้น
สถาบัน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรค์
สาขา วิทย์คณืต
ประสงค์ทำงานที่ ในประเทศไทย อายุ 48 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Safety Officer
2. Safety Engineer
3. Safety Supervisor
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขา วิศวกรรมความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล
2. จป.วิชาชีพ
3. เจ้าหน้าที่ ISO
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ว.ค.บุรีรัมย์
สาขา อุตสาหกรรมศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.เทคนิค
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ เทคนิค
3. Safety Officer
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน รร.สายปัญญารังสิต
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. จป.เทคนิค
2. จป.หัวหน้างาน
3. ธุรกาย
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคนิคไทยบัณฑิต
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมจ.ระยอง อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล
2. จป.วิชาชีพ
3. จัดซื้อ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ว.คบุรีรัมย์
สาขา อุตสาหกรรมศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก,อิสาน อายุ 51 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Assistant Safety Manager.
2. Senior Safety Supervisor.
3. Safety Supervisor.
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา อาชีวนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. safety manager
2. senior safety officer
3. safety
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหิดล
สาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Assistant Safety Manager.
2. Senior Safety Supervisor.
3. Safety Supervisor.
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา อาชีวนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. จป.วิชาชีพ
2. จป.วิชาชีพ
3. จป.วิชาชีพ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ทักษิณ
สาขา อาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ สัตหีบ,ศรีราชา อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานจป.วิชาชีพ | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานอาชีวอนามัย , หาคนทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44892 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127903 คน