ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 64


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ,ผู้บริหารประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งผู้บริหาร , ผู้จัดการ , ผู้อำนวยการ
1. ผู้จัดการ
2. ผู้อำนวยการ
3. MD
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
สาขา เทคโนโลยี สิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 44 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการบริหารสำนักงานและงานบุคคล
2. ผู้จัดการบริหารการจัดงานแสดงสินค้า
3. ผู้ช่วยผู้บริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 47 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้บริหาร
3. Project manager
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยพณิชการเชตุพน
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 54 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ/หัวหน้าแผนก
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ/หัวหน้าแผนก
3. ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล/หัวหน้าแผนก
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานเก็บเงินบนทางด่วน
2. พนักงานเก็บเงินบนทางด่วน
3. พนักงานเก็บเงินบนทางด่วน
  การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน เทคนิครัตนโกสินทร์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ)ปริมณฑล อายุ 40 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการโรงเรียน
2. ผู้อำนวยการโรงเรียน
3. รองผู้อำนวยการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา บริหารการศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 66 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Supervisor Production
2. Foreman
3. Leader
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,ระยอง อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. ฝ่ายบุคคล
3. งานเกี่ยวกับเอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา วิทยาการจัดการ เอก บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ สาทร/วงเวียนใหญ่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ
2. ผู้จัดการส่วนการเงิน
3. ผู้จัดการส่วนการตลาด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 47 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้บริหาร
3. ผู้อำนวยการ
  การศึกษาสูงสุด ป. โท
สถาบัน นิด้า
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ และต่างจังหวัด อายุ 50 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Internal Audit Restaurant Manager
2. BD Manager
3. Hr Manager
  การศึกษาสูงสุด Master's degree
สถาบัน Kasetsart University
สาขา : Economics
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. คีย์ข้อมูล
3. พิมพ์งาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินดอนเมือง อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. งานบริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา ดนตรี
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. งานบริหาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา ดนตรี
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. CEO/MD/President/VP
2. ที่ปรึกษา ด้านบริหารจัดการ
3. Director
  การศึกษาสูงสุด Master Degree
สถาบัน Northeast Missouri State University
สาขา Industrial Psychology
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่ อายุ 65 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. คีรย์ข้อมูลต่างๆ
2. ผู้ประสานงานในออฟฟิส
3. บริการในออฟฟิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม ทักษิณ สงขลา
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝึกหัด
2. ธุรการ
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา
สถาบัน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
สาขา วิทย์คณิต
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้ที่พัก อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. General Manager
2. HR Manager
3. ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสูโขทัยธรรมาธิราช
สาขา บริหารสาธารณสุข
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Production Manager
2. Safety officer
3. Freelance
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบัณบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์
สาขา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. อาจารย์พิเศษสอนระดับมหาวิทยาลัย เสาร์ อาทิตย์
2. ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร
3. ผู้บริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน NIDA
สาขา การพัฒนาองค์การ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานผู้บริหาร | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานผู้อำนวยการ , หาคนทำงาน ผู้จัดการ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ตำแหน่งงานใหม่ ล่าสุด

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 23 ตุลาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44717 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127844 คน