ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 60


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเทคนิค,เทคนิคอุตสาหกรรมประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งเทคนิคอุตสาหกรรม , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเทคนิค
1. Maintenance Engineer
2. Electrical Engineer
3. Design Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย ธนบุรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ชัยภูมิ-ขอนแก่น-เลย-กาฬสินธ์ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างเทคนิค
3. ช่างควบคุม
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สาขา เมคคาทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างซ่อมบำรุง
3. ช่างเครื่อง
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซอมบำรุง
2. operation
3. QA,QC
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สาขา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. inspection or NDT technique
2. QA Supervisor
3. Mechanical Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
สาขา เทคนิคการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างประจำอาคาร
2. ช่างปะปา
3. ช่างอาคาร
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน หนองชุมแสงวิทยา
สาขา ม.6
ประสงค์ทำงานที่ สาทร'สีลม'บางกอกใหญ่'ธนบุรี อายุ 22 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานบุคคลธุรการและบริหารกิจการทั่วไปแรงงานสัมพันธ์
2. ผู้ช่วย Draffman , งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3. งานวางแผนงานซ่อมบำรุงและการจัดการด้านพลังงาน
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกที่หรือเขตปทุมธานี อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างเทคนิคอุสาหกรรม
3. ควบคุมเครื่องจักร
  การศึกษาสูงสุด กำลังศึกษา ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. โฟร์แมน
2. โฟร์แมนซ่อมบำรุง
3. ช่างซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน เทคโนโลยีแห่งอโยธยา
สาขา เทคโนโลยีการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท อายุ 50 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรอุตสาหกรรมซ่อมบำรุง
2. ฝ่ายผลิต
3. ควบคุมและตรวจสอบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา เทคโนโลยีอุตสหกรรมการเชื่อม
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุงประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. ช่างเทคนิคแท่นขุดเจาะน้ำมัน
3. ช่างเครื่องแท่นขุดเจาะน้ำมัน
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง
สาขา เมคคาทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ทะเล อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ซ่อมบำรุง
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฏกาญจนบุรี
สาขา การจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ัหัวหน้างานแผนก
2. รองหัวหน้าแผนก
3. ช่างซ่อม
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
สาขา ช่างกลโรงงาน
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานธุรการ
2. ช่างเทคนิค
3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
สาขา ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
ประสงค์ทำงานที่ บางแสนชลบุรี อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ช่างช่อมบำรุง
2. ช่างเทคนิคอุสหกรรม
3. ช่างทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคนิคเพชบูรณ์
สาขา เทคนิคโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดระยอง อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. oiler
2. oiler
3. oiler
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน เทคโนโลยี TPI
สาขา เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
2. ผลิต
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
สาขา เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ขับรถ
2. ขับรถ
3. ขับรถ
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน ช่างกล ขส.ทบ
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-ปริมณฑล อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างคุมเครื่อง
  การศึกษาสูงสุด ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขา เทคนิคยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างช่อมบำรุง
2. ช่างเทคนิคอุสหกรรม
3. ช่างทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน เทคนิคเพชบูรณ์
สาขา เทคนิคโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดระยอง อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานเทคนิคอุตสาหกรรม | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานช่างเทคนิค , หาคนทำงาน ช่างซ่อมบำรุง

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 01 พฤษภาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44365 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127742 คน