SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 60


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง,ช่างเทคนิค,เทคนิคอุตสาหกรรมประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งเทคนิคอุตสาหกรรม , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเทคนิค
1. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
2. ผลิต
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
สาขา เทคนิคอุตสาหกรรมการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ัหัวหน้างานแผนก
2. รองหัวหน้าแผนก
3. ช่างซ่อม
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
สาขา ช่างกลโรงงาน
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พนักงานธุรการ
2. ช่างเทคนิค
3. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
สาขา ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
ประสงค์ทำงานที่ บางแสนชลบุรี อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ซ่อมบำรุง
2. QC
3. ดูแลระบบ
  การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สาขา ช่างกลโรงงาน
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ซ่อมบำรุง
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฏกาญจนบุรี
สาขา การจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. oiler
2. oiler
3. oiler
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน เทคโนโลยี TPI
สาขา เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 45 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. งานบุคคลธุรการและบริหารกิจการทั่วไปแรงงานสัมพันธ์
2. ผู้ช่วย Draffman , งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
3. งานวางแผนงานซ่อมบำรุงและการจัดการด้านพลังงาน
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกที่หรือเขตปทุมธานี อายุ 43 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างประจำอาคาร
2. ช่างปะปา
3. ช่างอาคาร
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน หนองชุมแสงวิทยา
สาขา ม.6
ประสงค์ทำงานที่ สาทร'สีลม'บางกอกใหญ่'ธนบุรี อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างซ่อมบำรุง
3. ช่างเครื่อง
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซอมบำรุง
2. operation
3. QA,QC
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
สาขา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. inspection or NDT technique
2. QA Supervisor
3. Mechanical Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
สาขา เทคนิคการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. คุมเครื่องจรัก
3. พนักงานผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
สาขา เทคนิตอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 38 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างเทคนิค
3. ช่างควบคุม
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
สาขา เมคคาทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ช่างกลึง
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ช
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิดสกลนคร
สาขา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. ตำแหน่งอะไรก็ได้ขอให้ได้งานคับ
3. แล้วแต่บริษัทจะให้ตำแหน่งไหน
  การศึกษาสูงสุด ปวส สาขาวีชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง,ชลบุรี อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. field operator oilfield
2. technician
3. equipment operator cementing
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Technicians
2. mechanic / Oparator
3. Maintenance
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
สาขา เครื่องกลไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Maintenance Engineer
2. Electrical Engineer
3. Design Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย ธนบุรี
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ ชัยภูมิ-ขอนแก่น-เลย-กาฬสินธ์ อายุ 34 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ขับรถผู้บริหาร
2. ขับรถส่วนกลาง
3. ขับรถตู้
  การศึกษาสูงสุด ป.ว.ส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สาขา เทคนิคอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ นายพักสุขุมวิท ที่ทำงานนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ อายุ 54 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. QC
3. ซ่อมบำรุง
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
สาขา เทคนิคอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อมตะนครชลบุรี อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานเทคนิคอุตสาหกรรม | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานช่างเทคนิค , หาคนทำงาน ช่างซ่อมบำรุง

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44892 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127903 คน