ย้อนกลับสู่หน้า ดาวน์โหลด ข้อมูลเอกสารงาน HR (VIP)

หมวดหมู่ : เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง
ตัวอย่างเอกสาร ด้านการสรรหา/ว่าจ้าง ใบสมัครงาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อื่นๆ
ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2  3   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 3 หน้า

เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง, เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง
รายละเอียดข้อมูล สำหรับดาวน์โหลด
ประเภท
ขนาด
แบบฟอร์มจดหมายการพิจารณาพนักงานทดลองงาน
        แบบฟอร์มจดหมายการพิจารณาพนักงานทดลองงาน
38.50 Byte
แบบฟอร์มจดหมายขอสัมภาษณ์เพื่อจ้างงาน
        แบบฟอร์มจดหมายขอสัมภาษณ์เพื่อจ้างงาน
27.50 Byte
ฟอร์มจดหมายแจ้งผลการสัมภาษณ์งานและคัดเลือก
        ฟอร์มจดหมายแจ้งผลการสัมภาษณ์งานและคัดเลือก
28.50 Byte
แบบฟอร์มช่วยในการสัมภาษณ์งาน ในงานด้านสรรหา (ชุดที่1)
        แบบฟอร์มช่วยในการสัมภาษณ์งาน ในงานด้านสรรหา (ชุดที่1)
65.50 Byte
แบบฟอร์มช่วยในการสัมภาษณ์งาน ในการสรรหา (ชุดที่2)
        แบบฟอร์มช่วยในการสัมภาษณ์งาน ในการสรรหา (ชุดที่2)
50.00 Byte
ใบคำขอว่าจ้างพนักงาน
        ใบคำขอว่าจ้างพนักงาน
35.00 Byte
ใบประเมินการสัมภาษณ์
        ใบประเมินการสัมภาษณ์
34.00 Byte
ตัวอย่าง ใบรายงานการสัมภาษณ์
        ตัวอย่าง ใบรายงานการสัมภาษณ์
31.00 Byte
ตัวอย่าง ใบสอบประวัติทางโทรศัพท์
        ตัวอย่าง ใบสอบประวัติทางโทรศัพท์
32.50 Byte
ใบอนุมัติรับพนักงาน
        ใบอนุมัติรับพนักงาน
39.00 Byte
แบบฟอร์มใบลาออก
        แบบฟอร์มใบลาออก
27.00 Byte
แบบฟอร์มใบสมัครงาน (word แก้ไขได้) แบบที่1
        แบบฟอร์มใบสมัครงาน (word แก้ไขได้) แบบที่1
164.00 Byte
แบบฟอร์มใบสมัครงาน (word แก้ไขได้) แบบที่ 2
        แบบฟอร์มใบสมัครงาน (word แก้ไขได้) แบบที่ 2
110.50 Byte
ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบสมัครงาน (word แก้ไขได้) #3
        ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบสมัครงาน (word แก้ไขได้)
94.00 Byte
หนังสือรับรอง(ทดลองงาน)
        หนังสือรับรอง(ทดลองงาน)
30.50 Byte
หนังสือเลิกจ้างตามสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา
        หนังสือเลิกจ้างตามสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา
29.00 Byte
แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
        แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
59.33 Byte
ใบแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
        ใบแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
101.00 Byte
ใบแจ้งเข้าทำงาน
        ใบแจ้งเข้าทำงาน
92.50 Byte
แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
        แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
174.01 Byte
หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ ทั่วไป (ลงทะเบียน) ทางทีมงานจะนำเสนอข้อมูลโดย Update สม่ำเสมอค่ะ

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55323 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน