SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)

Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์), บทความ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์), ตัวอย่าง Creativity (ความคิดสร้างสรรค์), HR, HRM


Creativity  (ความคิดสร้างสรรค์)
   
      ความหมาย  :    การคิดหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    มักจะใช้วิธีการเดิม ๆ ในการแก้ไขปัญหา
 ·    ปฏิเสธการรับฟังความคิดเห็นหรือแนวทางใหม่ ๆ
 ·    ทำงานตามกรอบหรือวิธีการตามเดิม ๆ (คิดในมุมเดียว หรือคิดเพียงด้านเดียว)
 ·    ขาดความมั่นใจในการนำเสนอสิ่งที่แตกต่าง
 
2
 
 ·    คิดแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนางาน แต่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้
 ·    คิดสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ
 ·    กล้าที่จะนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากทีมงาน      
 
3
 
 ·    นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ
 ·    นำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการทำงานประจำวัน
 ·    มีการฝึกคิดสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 ·    นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ต่อทีมงาน และได้รับการยอมรับ
 
4
 
 ·    คิดหาวิธีการใหม่ ๆ ในการปรับปรุงระบบการทำงานของทีมงาน
 ·    มองความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ  ที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่าง
       เป็นระบบ
 ·    นำเสนอระบบความคิดใหม่ ๆ ให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
5
 
 ·    ร่วมเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ต่อการบริหารงานของหน่วยงานอื่นหรือในระดับองค์การ
 ·    มีการจัดระบบการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ
 ·    นำเสนอและประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหารงานทั่วทั้งองค์การ
 ·    กระตุ้นจูงใจให้ผู้อื่นนำเสนอและประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน
 
 
จำนวนผู้ชม 3852 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ