SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

รมว.แรงงานขอเพิ่มโควต้าในนิวซีแลนด์ให้คนหางาน

รมว.แรงงานขอเพิ่มโควต้าในนิวซีแลนด์ให้คนหางาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ รมว.แรงงานขอเพิ่มโควต้าในนิวซีแลนด์ให้คนหางาน, บทความ รมว.แรงงานขอเพิ่มโควต้าในนิวซีแลนด์ให้คนหางาน, ตัวอย่าง รมว.แรงงานขอเพิ่มโควต้าในนิวซีแลนด์ให้คนหางาน, HR, HRMวันนี้ (13 มีนาคม 2551) เวลา 10.30 น. นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.บรูก แบร์ริงตัน (Dr.Brook Barrington) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนวจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ซึ่งเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 และได้ขอเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน
                        นางอุไรวรรณ กล่าวว่า "กระทรวงแรงงาน ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับนิวซีแลนด์  และได้รับการดูแลคนไทยไปทำงาน โดยได้รับการปฏิบัติดีเท่ากับคนนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี ในช่วงนี้เริ่มปิดภาคเรียน นักเรียน นักศึกษา ที่มีความต้องการจะไปฝึกงาน  กระทรวงแรงงานได้ขอให้เพิ่มโควต้า จาก100 คน เป็น 200 คนซึ่งทางทูตฯนิวซีแลนด์เห็นด้วยและได้แนะนำให้มีการพูดคุยเพิ่มเติมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของนิวซีแลนด์อีกครั้ง ซึ่งนักศึกษาที่ไปฝึกงานนอกจากจะได้ฝึกภาษา ฝึกทักษะอาชีพ เพิ่มด้วย
                        ในขณะเดียวกันก็ขอฝากคนหางานที่มีความต้องการจะไปทำงานที่ต่างประเทศ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทจัดหางาน อาทิ จ่ายค่าหัวแพงก็ขอความร่วมมือให้แจ้งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานโดยตรงด้วย จะได้แก้ไขปัญหาให้ถูก เพราะบริษัทจัดหางานที่ทำถูกต้องก็มี"
                       สำหรับประเด็นการสนทนา มี 2 ประเด็น คือ  ประการแรก นโยบายด้านแรงงานของรัฐบาลใหม่  ประการที่สอง ข้อตกลงด้านแรงงาน (Arrangement  on Labour) ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการ ในประเด็นที่สองได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ในช่วงที่นางเฮเลน คลาร์ก นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เยือนไทย ในวันที่ 19 เมษายน 2548 ได้มีการลงนามในความตกลง 4 ฉบับ ระหว่างรัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ  ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น (Thailand-New Zealand closer Economic Partnership Agreement:CEP) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ความตกลงด้านแรงงาน (Arrangement  on Labour) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  และข้อตกลงโครงการตรวจลงตราท่องเที่ยวและทำงาน (Arrangement  on Working  Holiday Scheme) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
                       ทั้งนี้การลงทุนไทยในนิวซีแลนด์ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านร้านอาหารไทย และบริษัทขนาดเล็กในการสั่งสินค้าประเภทเครื่องปรุงอาหารจากไทย โดยระยะหลังมีผู้สนใจเปิดธุรกิจนวดแผนไทยหรือสปา  แต่มักประสบปัญหาด้านภาพลักษณ์ที่มีผู้แอบแฝงค้าประเวณีในการประกอบอาชีพดังกล่าว
                       ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ ประมาณ 10,092 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเกาะเหนือ โดยชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในโอ๊คแลนด์และเมืองใกล้เคียง รองลงมา คือ เมืองไคร้สเชิร์ชและกรุงเวลลิงตัน

ที่มา : mol.go.th

จำนวนผู้ชม 4077 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ