ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

“นคร” ระดมสมองทั่วประเทศค้นหาแนวทางพัฒนา “คนทำงาน” ไทย

“นคร” ระดมสมองทั่วประเทศค้นหาแนวทางพัฒนา “คนทำงาน” ไทย | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ “นคร” ระดมสมองทั่วประเทศค้นหาแนวทางพัฒนา “คนทำงาน” ไทย, บทความ “นคร” ระดมสมองทั่วประเทศค้นหาแนวทางพัฒนา “คนทำงาน” ไทย, ตัวอย่าง “นคร” ระดมสมองทั่วประเทศค้นหาแนวทางพัฒนา “คนทำงาน” ไทย, HR, HRMกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (พ.ศ.2552-2555) เฟ้นแนวทางที่ดีที่สุด จากมันสมองทั่วประเทศ หวังสร้างผลดีแก่คนทำงานไทย

      นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวถึงงานสัมมนาเพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (พ.ศ.2552-2555) ว่า การจัดทำร่างยุทธศาสตร์นี้ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ สภาพการณ์ นโยบาย ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนากำลังคน แผนแม่บทของกระทรวงแรงงาน และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ เพื่อใช้ในการสัมมนาพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งกรมฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดทำยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุผลตามภารกิจ สอดคล้องกับ นโยบาย รัฐธรรมนูญ 2550 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของรัฐบาล และแผนแม่บทด้านแรงงาน

      ซึ่งการสัมมนาเป็นการระดมความคิดจาก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ในการสรุปยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (พ.ศ.2552-2555) โดยจะศึกษาจากนโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนากำลังคนของประเทศ ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง จากปัจจัยภายนอก-ภายในของการพัฒนาฝีมือแรงงาน และไม่ลืมที่จะคำนึงถึงความซ้ำซ้อน ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน นอกจากนี้ยังต้องสอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ 2550 และแผนปฏิบัติราชการฯ โดยมีกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ในด้านความต้องการหน่วยผลิตกำลังแรงงาน และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      อธิบดี กพร. กล่าวเพิ่มเติมว่า “การสัมมนาครั้งนี้จะช่วยให้การจัดทำแผนปฏิบัติการของ กพร.สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนแม่บทอื่นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะใช้การสำรวจความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมในการดำเนินการ”

โดย บ้านเมืองออนไลน์

จำนวนผู้ชม 2931 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55143 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน