SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Accuracy (ความถูกต้องแม่นยำ)

Accuracy (ความถูกต้องแม่นยำ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Accuracy (ความถูกต้องแม่นยำ), บทความ Accuracy (ความถูกต้องแม่นยำ), ตัวอย่าง Accuracy (ความถูกต้องแม่นยำ), HR, HRM


Accuracy  (ความถูกต้องแม่นยำ)
 
    ความหมาย  :   การจัดทำข้อมูลและปฏิบัติงานใดๆ   ให้ถูกต้อง   โดยมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล                 และการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 
   ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·   ไม่ตรวจสอบข้อมูลหรือผลงานที่นำส่ง  ทำให้เกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง
 ·   ไม่รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากความผิดพลาดของตนที่มีต่อหน่วยงานอื่น
 ·    ส่งมอบผลงานช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดอยู่บ่อยครั้ง
 
2
 
 ·    ตรวจสอบข้อมูลหรือผลงานที่นำส่ง  แต่มีข้อผิดพลาดบ้างเป็นบางครั้ง
 ·    ยอมรับข้อฟังผิดพลาดที่เกิดขึ้น  และพยายามหาวิธีแก้ไขอยู่เสมอ
 ·    ส่งมอบผลงานช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดเป็นบางครั้ง
 
3
 
 ·    ผลงานที่นำส่งถูกต้องแม่นยำ   ไม่ต้องมีการตรวจสอบซ้ำจากหัวหน้างาน
 ·    ส่งมอบผลงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดทุกครั้ง
 ·    เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานที่ตรวจสอบ
 
4
 
 ·    สามารถตรวจสอบข้อมูลหรืองานที่ละเอียดและซับซ้อนได้
 ·    ผลงานที่นำส่งถูกต้องแม่นยำมาก   ไม่เคยมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
 ·    ส่งมอบผลงานเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดเป็นบางครั้ง
 
5
 
 ·    สามารถตรวจสอบข้อมูลหรืองานที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์การ
 ·    ส่งมอบผลงานเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดทุกครั้ง
 ·    พัฒนาและปรับปรุงวิธีการและเครื่องมือในการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา
 
 
จำนวนผู้ชม 5054 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ