SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การเลิกจ้างด้วยสาเหตุไม่ผ่านทดลองงานเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่

การเลิกจ้างด้วยสาเหตุไม่ผ่านทดลองงานเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การเลิกจ้างด้วยสาเหตุไม่ผ่านทดลองงานเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่, บทความ การเลิกจ้างด้วยสาเหตุไม่ผ่านทดลองงานเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่, ตัวอย่าง การเลิกจ้างด้วยสาเหตุไม่ผ่านทดลองงานเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่, HR, HRM


        หากนายจ้างมีหลักเกณฑ์การทดลองงานการวัดและประเมินผลการทดลองงานอย่งชัดเจนและปฏิบัติหลักเกณฑ์นั้นแล้ว และลูกจ้างมีผลงานไม่เป็นที่พอใจก็ดี ไม่ผ่านตามมาตรฐานขั้นต่ำที่นายจ้างกำหนดก็ดี และไม่ใช่การกลั่นแกล้งหรือมีอคติใดๆ ย่อมเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม ทั้งนี้ตามนัยยะคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5116/2528 เว้นแต่ลูกจ้างมีพยานหลักฐานใดๆ มาแสดงว่าตนเองสามารถทำงานจนผ่านทดลองงานแล้วแต่นายจ้างหรือหัวหน้างานกลั่นแกล้งหรือแค้นเคืองเป็นส่วนตัวกับตน หรือมีอคติกับตน จึงไม่ให้ตนเองผ่านทดลองงานและเลิกจ้างเสีย แต่ทาง ปฏิบัติ แม้มีความเป็นไปได้ที่จะสู้คดี แต่ยากมากที่จะพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้อย่างปราศจากข้อสงสัยใดๆ เพราะนายจ้างวัดและประเมินผลงานนั่นเอง อีกทั้งการประเมินผลว่าผ่านการทดลองงานหรือไม่ นายจ้างเองก็ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ผลงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามนายจ้างยังพิจารณาตัวแปรอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ความประพฤติ การมีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การตรงต่อเวลา ความมีวินัย และอื่นๆอีกมาก
               
จำนวนผู้ชม 3396 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ