ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

มาตรา ๑๒๕ การยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน

มาตรา ๑๒๕ การยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ มาตรา ๑๒๕ การยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน, บทความ มาตรา ๑๒๕ การยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน, ตัวอย่าง มาตรา ๑๒๕ การยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน, HR, HRM


คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๘๑๐/๒๕๔๒ การวางเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จะต้องให้สอดคล้องกับความไม่พอใจคำสั่งดังกล่าวด้วย โดยนายจ้างไม่พอใจหรือโต้แย้งคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเท่าใด ก็วางเงินเพียงเท่าที่ตนโต้แย้ง ไม่จำต้องวางเต็มจำนวนตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเสมอไป ( คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๘๑๑/๒๕๔๒ ก็วินิจฉัยไว้ทำนองเดียวกัน )
 
คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๕๕๒/๒๕๔๒ กรณีที่ลูกจ้างได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ และพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่ง ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา ๑๒๔ แต่นายจ้างไม่นำคดีมาสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง คำสั่งดังกล่าวจึงถึงที่สุดตามมาตรา ๑๒๕ นายจ้างจะดำเนินการในศาลแรงงานอีกไม่ได้ ซึ่งรวมตลอดถึงการให้การต่อสู้คดีด้วย ทั้งนี้โดยต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคท้าย ดังนั้นเมื่อลูกจ้างนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้นายจ้าง ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน นายจ้างจึงไม่มีสิทธิที่จะต่อสู้คดี ว่าคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุที่นายจ้างมิได้เลิกจ้าง อันทำให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย อันเป็นการโต้แย้งคำสั่งอันถึงที่สุดแล้วได้
จำนวนผู้ชม 2166 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 มิถุนายน 2564

ผู้ใช้งาน 55223 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128487 คน