SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ถ้าลูกจ้างตายหรือสูญหายในงานใครเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน

ถ้าลูกจ้างตายหรือสูญหายในงานใครเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ถ้าลูกจ้างตายหรือสูญหายในงานใครเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน, บทความ ถ้าลูกจ้างตายหรือสูญหายในงานใครเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน, ตัวอย่าง ถ้าลูกจ้างตายหรือสูญหายในงานใครเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน, HR, HRM


                1.  บิดา/มาดา
 
                2. สามี/ภรรยา
 
                3. บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่เมื่ออายุครบ 18 ปีและยังศึกษาอยู่ในระดับที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี ให้ได้รับ ส่วนแบ่งต่อไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
 
                4. บุตรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี และทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้างที่ถึงแก่ความตายหรือสูญหาย
 
                5. หากไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้นให้ผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้างเป็นผู้มีสิทธิ
 
 
 
 
ที่มา : วารสารประกันสังคม
จำนวนผู้ชม 2488 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ