SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การคัดเลือกบุคลากร (Recrutiment)

Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การคัดเลือกบุคลากร (Recrutiment) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การคัดเลือกบุคลากร (Recrutiment), บทความ Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การคัดเลือกบุคลากร (Recrutiment), ตัวอย่าง Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ การคัดเลือกบุคลากร (Recrutiment), HR, HRM


การคัดเลือกบุคลากร  (Recrutiment)
 
Competency มีประโยชน์ในการคัดเลือกบุคลากร  (Recrutiment) ดังนี้
 
1. ช่วยในการคัดเลือกคนเข้าทำงานตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น 
        - พิจารณาจากความสามารถหลักตามตำแหน่งงาน  ตามที่บริษัทฯกำหนดตามตำแหน่ง  เช่น   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บุคคล จะต้องมี ความสามารถหลัก คือ 1. มนุษยสัมพันธ์  2. การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น  3. การให้คำปรึกษา  เป็นต้น
 
2. ช่วยในการกำหนดแบบทดสอบหรือคำถามต่างๆในการคัดเลือกบุคลากร
-  นำความสามารถหลัก และความรับผิดชอบหลักตามตำแหน่ง มากำหนดคำถามหรือแบบทดสอบต่างๆ ให้สอดคล้องกับแต่ละตำแหน่งที่คัดเลือก
 
3. ช่วยลดความสูญเสียและค่าใช้จ่ายต่างๆในระหว่างการทดลองงาน
-  การสูญเสียและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างการทดลองงานมีมาก หากองค์กรได้คนที่ไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เช่น เสียค่าจ้างสูญเปล่า ทำให้ต้นทุนแรงงานเพิ่มมากขึ้น   เสียเวลาในการสรรหาและคัดเลือก  ฯลฯ
 
4. ช่วยลดความสูญเสียเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานใหม่ที่มีความสามารถไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
- การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หลายๆบริษัทฯ ได้มีการจัดงบประมาณ เพื่อ ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถ ตามที่องค์กรกำหนด ภายในช่วงระยะเวลาทดลองงาน  ยิ่งเป็นความเสี่ยงอันใหญ่หลวงที่จะทำให้เกิดความสูญเสียเวลาและทรัพยากรต่างๆ 
 
5. ป้องกันความผิดพลาดในการคัดเลือกบุคลากร เพราะหลายครั้งที่ ผู้สรรหายังมีประสบการณ์น้อย ยังตามผู้สมัครไม่ทัน
-  ในหลายๆองค์กร ผู้ทำหน้าที่สรรหา ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ทำให้ ถูกผู้สัมภาษณ์ครอบงำได้ ซึ่งเป็นผลทำให้การรับบุคลากรในองค์กรค่อนข้าง มีปัญหาในระยะยาว เนื่องจากผู้สมัครมีชั้นเชิงสูง และกว่าจะรู้ผลการทดลองงานก็ใช้เวลาก็นานพอสมควร ซึ่งทำให้เกิดปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้น
 
 
กรณีศึกษา
 
บริษัทฯ แห่งหนึ่ง ได้นำระบบ  Competency มาใช่ในกระบวนการคัดเลือกบุคลากร ซึ่ง จะพิจารณาจาก ความสามารถหลักตามตำแหน่ง ที่ได้กำหนดไว้  เช่นการสังเกต ผู้สมัคร ตั้งแต่การเดิน เข้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงการกล่าวทักทาย   ระหว่างรอทำแบบทดสอบ ก็มีการฝึกความอดทน   และการทดสอบก็สังเกตพฤติกรรมต่างๆในการทำแบบทดสอบ เช่น ความละเอียด  ความซื่อสัตย์  ฯลฯ   และให้คะแนนผู้สมัคร ไปอีกขั้น   
 
 
 
จำนวนผู้ชม 4613 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ