SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ, บทความ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ, ตัวอย่าง สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการมีงานทำ, HR, HRM   ผู้ว่างงาน / ไม่มีงานทำ หรือผู้ประสงค์จะเปลี่ยนงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์ และการบริการจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนี้

    1. บริการจัดหางานในประเทศ ไปติดต่อลงทะเบียนผู้สมัครงานพร้อมหลักฐาน ณ กรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหา งานจังหวัด / สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ 1 - 9

   2. บริการแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษา แนะแนว แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้หางานทำ หรือต้องการจะเปลี่ยนงาน ให้สามารถเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยจะให้บริการทั้งเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม

   3. บริการคำแนะนำประกอบอาชีพอิสระ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพอิสระ หรือประกอบกิจการส่วนตัว จะต้องเตรียมตัวอย่างไร จึงจะประสบความสำเร็จ

   4. บริการจัดหางานในต่างประเทศ ไปติดต่อแจ้งลงทะเบียนพร้อม หลักฐาน ณ กรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด / สำนักงาน จัดหางานกรุงเทพฯ 1 - 9

   ผู้ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ บริษัทจัดหางานเอกชน จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537)การเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มี 5 วิธี

     (1) รัฐ / กรมการจัดหางาน จัดส่ง
     (2) บริษัทจัดหางาน จัดส่ง
     (3) คนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง
     (4) นายจ้างในประเทศพาลูกจ้างไปทำงาน
     (5) นายจ้างในประเทศส่งลูกจ้างไปฝึกงาน

    5. บริการเงินกู้เพื่อเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถขอกู้เงิน
ตามโครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 90,000 บาทธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 150,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่ำ

แหล่งข้อมูล : กระทรวงแรงงาน

จำนวนผู้ชม 3336 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ