SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สถิติข้อมูลแรงงานไทย

สถิติข้อมูลแรงงานไทย | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สถิติข้อมูลแรงงานไทย, บทความ สถิติข้อมูลแรงงานไทย, ตัวอย่าง สถิติข้อมูลแรงงานไทย, HR, HRM


แรงงาน
เครื่องชี้วัด 2542 2543 2544 2545
         
1. อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน 72.2 72.7 74.1 73.5
ชาย 80.3 80.6 81.8 81.5
หญิง 64.2 64.9 66.6 65.6
2. อัตราการว่างงาน        
รวม 3.0 2.4 2.1 1.8
ชาย 3.0 2.4 2.3 1.8
หญิง 2.9 2.3 1.9 1.7
3. การจ้างงานในภาคการผลิต 1/ (%)        
เกษตรกรรม 48.4 48.7 46.6 46.2
อุตสาหกรรม 18.4 19.1 19.5 21.1
บริการ 33.2 32.2 33.9 32.7
4. การทำงานของหญิง        
ในภาคเกษตร 54.9 54.6 54.5 53.6
นอกภาคเกษตร 45.1 45.4 45.5 46.4
5. ตลาดแรงงาน        
ในระบบ 26.7 28.1 27.5 27.9
นอกระบบ 73.3 71.9 72.5 72.1
1/ เกษตรกรรม ได้แก่ เกษตรกรรม การป่าไม้ การล่าสัตว์ และการประมง        
อุตสาหกรรม ได้แก่ การขุดแร่โลหะ และอโลหะ อุตสาหกรรม หัตถกรรม        
การก่อสร้าง ซ่อม และรื้อถอนทำลาย การสาธารณูปโภค        
และการสาธารณสุข        
บริการ ได้แก่ พาณิชยกรรม การขนส่ง คลังสินค้า และการคมนาคม บริการ        
ที่มา: สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2542, 2543, 2544, 2545 (สิงหาคม)        
6. การรับงานมาทำที่บ้าน        
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้าน 311,790 - - 592,235
ผลิตภัณฑ์ในสาขาการผลิตที่มีการรับงานมาทำที่บ้าน       77.3
ผลิตเครื่องแต่งกายและสิ่งทอ - - - 43.7
ผลิตภัณฑ์จากไม้และกระดาษ - - - 7.2
เครื่องประดับเพชรพลอย - - - 6.0
ผลิตภัณฑ์ยาสูบและหนัง - - - 4.5
ผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่ม - - - 3.5
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ - - - 1.0
เคมี ยาง และพลาสติก - - - 0.9
โลหะขั้นมูลฐานและโลหะประดิษฐ์ - - - 0.6
ผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่น - - - 0.6
เครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้า - - - 0.3
ผลิตภัณฑ์เซรามิค ปูน คอนกรีต หิน ซีเมนต์ อื่นๆ - - - 0.2
สินค้าอื่นๆ - - - 8.8
ที่มา: สำรวจการรับงานมาทำที่บ้าน พ.ศ.2542 พ.ศ.2545    

 

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จำนวนผู้ชม 5621 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ