ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เรื่อง สปส. ดีเดย์ระดมความคิดเห็นแก้ไขกฎหมายประกันสังคม

เรื่อง สปส. ดีเดย์ระดมความคิดเห็นแก้ไขกฎหมายประกันสังคม | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง สปส. ดีเดย์ระดมความคิดเห็นแก้ไขกฎหมายประกันสังคม, บทความ เรื่อง สปส. ดีเดย์ระดมความคิดเห็นแก้ไขกฎหมายประกันสังคม, ตัวอย่าง เรื่อง สปส. ดีเดย์ระดมความคิดเห็นแก้ไขกฎหมายประกันสังคม, HR, HRM

รายละเอียด 68/2548

สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการที่ สปส.ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายประกันสังคม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า 2,000 คน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ว่าตลอดระยะเวลาที่ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ได้มีการแก้ไขมาแล้ว 2 ครั้ง คือใน พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2542 และตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา สปส.ได้เตรียมการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคมขึ้นอีก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป และที่สำคัญเพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์สูงสุด
เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประกันสังคมแล้ว จึงได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคมดังกล่าวจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องขึ้น โดยในการประชุมครั้งนี้ มีนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นผู้สรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประกันสังคมให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับทราบ และผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ อาทิ นักวิชาการ ผู้แทนกลุ่มแรงงานทั้งฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมอย่างกว้างขวาง
การจัดประชุมระดมความคิดเห็นการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กฎหมายประกันสังคมมีความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ซึ่งการเตรียมการแก้ไขดังกล่าว สปส.ได้ดำเนินการโดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องมาโดยตลอด พร้อมทั้งเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม นำมาร่วมประกอบการพิจารณาแก้ไขด้วย
 
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.thศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2685 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 16 มิถุนายน 2564

ผู้ใช้งาน 55223 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128487 คน