SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เรื่อง ประกันสังคมเผยไตรมาสแรกปี 48 จ่ายกรณีเจ็บป่วยแล้ว 2 พันกว่าล้าน

เรื่อง ประกันสังคมเผยไตรมาสแรกปี 48 จ่ายกรณีเจ็บป่วยแล้ว 2 พันกว่าล้าน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง ประกันสังคมเผยไตรมาสแรกปี 48 จ่ายกรณีเจ็บป่วยแล้ว 2 พันกว่าล้าน, บทความ เรื่อง ประกันสังคมเผยไตรมาสแรกปี 48 จ่ายกรณีเจ็บป่วยแล้ว 2 พันกว่าล้าน, ตัวอย่าง เรื่อง ประกันสังคมเผยไตรมาสแรกปี 48 จ่ายกรณีเจ็บป่วยแล้ว 2 พันกว่าล้าน, HR, HRM

รายละเอียด 66 / 2548

สำนักงานประกันสังคม เผยผลการดำเนินงานกองทุนประกันสังคมไตรมาสแรกปี 2548 (ม.ค.-มี.ค.) ได้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยไปแล้วถึง 2 พันกว่าล้านบาท ผู้ประกันตนใช้สิทธิไตวายเรื้อรังมากที่สุด
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานในส่วนของกองทุนประกันสังคมช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2548 สำนักงาน ประกันสังคมได้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยให้แก่ผู้ประกันตนเป็นเงินทั้งสิ้น 2,754.64 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นการจ่ายเงินเหมาจ่ายให้สถานพยาบาลในโครงการฯ จำนวน 2,461 ล้านบาท และพบว่า ผู้ประกันตนยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 70 ล้านบาท กรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน จำนวน 68 ล้านบาท กรณีทันตกรรม จำนวน 65.5 ล้านบาท กรณีค่าอุปกรณ์และการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง จำนวน 59 ล้านบาท เงินทดแทนการขาดรายได้ อีกจำนวน 31 ล้านบาท
เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีผู้ประกันตนให้ความสนใจใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนมากขึ้น ซึ่งเป็นการรักษาสิทธิตามกฎหมายของผู้ประกันตนเอง อย่างไรก็ตาม อยากฝากให้ผู้ประกันตน ดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ ทั้งนี้หากมีการประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยเกิดขึ้น สามารถใช้สิทธิเข้ารักษาในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ส่วนในกรณีที่
ผู้ประกันตนประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรฯ ได้ เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลอื่น ให้รีบแจ้งโรงพยาบาลตามบัตร ฯ ทราบทันที เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนับจากที่ได้รับแจ้ง เพื่อรับตัวผู้ประกันตนไปรักษาต่อ ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งโรงพยาบาลตามบัตรฯ ให้ผู้ประกันตนสำรองจ่ายและนำหลักฐานใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินยื่นขอรับเงินคืนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้จากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ติดต่อได้สะดวก หากมีปัญหาข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2956 2534 www.sso.go.th
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2246 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ