SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547

ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547 | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547, บทความ ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547, ตัวอย่าง ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547, HR, HRM 


  หน่วย : พันคน            
ปี เดือน ประชากรรวม กำลังแรงงานรวม ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน ผู้รอฤดูกาล อัตราการว่างงาน
2544 มกราคม 62,698.1 33,576.5 30,376.7 1,923.3 1,276.5 5.7
กุมภาพันธ์ 62,741.1 33,192.2 30,688.5 1,409.1 1,094.6 4.2
มีนาคม 62,784.3 32,874.7 30,390.7 1,326.9 1,157.1 4.0
เมษายน 62,827.6 33,199.2 30,907.1 1,346.9 945.2 4.1
พฤษภาคม 62,871.0 33,390.9 30,661.7 1,417.1 1,312.1 4.2
มิถุนายน 62,914.7 33,991.2 32,654.6 807.4 529.1 2.4
กรกฎาคม 62,958.4 35,026.1 34,099.6 850.8 75.7 2.4
สิงหาคม 63,001.2 34,937.8 34,146.9 736.8 54.0 2.1
กันยายน 63,044.1 33,429.7 32,117.9 1,123.3 188.5 3.4
ตุลาคม 63,087.2 33,126.8 31,915.2 1,057.6 153.9 3.2
พฤศจิกายน 63,130.4 34,157.9 33,194.2 819.2 144.4 2.4
ธันวาคม 63,173.8 34,881.7 34,163.8 609.3 108.6 1.7
2545 มกราคม 63,217.4 33,735.3 31,827.6 1,406.3 501.4 4.2
กุมภาพันธ์ 63,261.2 33,486.1 31,873.2 934.9 677.9 2.8
มีนาคม 63,305.1 33,124.3 31,453.2 901.5 769.5 2.7
เมษายน 63,349.2 33,881.7 31,935.2 1,248.1 698.4 3.7
พฤษภาคม 63,393.4 33,960.3 31,976.0 1,003.5 980.7 3.0
มิถุนายน 63,437.8 34,147.9 33,248.7 641.0 258.1 1.9
กรกฎาคม 63,482.3 35,142.2 34,484.5 597.7 60.1 1.7
สิงหาคม 63,526.9 35,097.2 34,392.8 614.3 90.1 1.8
กันยายน 63,571.6 34,514.6 33,703.8 675.0 135.8 2.0
ตุลาคม 63,616.2 34,085.8 33,064.5 887.3 134.1 2.6
พฤศจิกายน 63,660.9 34,440.1 33,746.9 512.5 180.7 1.5
ธันวาคม 63,705.6 35,114.5 34,602.9 488.3 23.3 1.4
2546 มกราคม 63,750.3 34,156.0 32,705.9 1,153.6 296.5 3.4
กุมภาพันธ์ 63,795.0 33,964.2 32,814.4 781.2 368.6 2.3
มีนาคม 63,839.8 34,072.1 32,704.9 996.3 370.8 2.9
เมษายน 63,884.6 34,755.8 33,231.9 926.7 597.3 2.7
พฤษภาคม 63,929.3 34,583.4 32,998.0 944.5 640.9 2.7
มิถุนายน 63,974.1 34,818.0 33,840.8 719.4 257.8 2.1
กรกฎาคม 64,018.8 35,187.4 34,619.8 489.5 78.2 1.4
สิงหาคม 64,062.6 35,550.1 34,945.4 548.7 56.1 1.5
กันยายน 64,106.8 35,083.6 34,333.0 622.6 370.2 1.8
ตุลาคม 64,176.0 35,051.1 33,643.7 868.8 538.6 2.5
พฤศจิกายน 64,238.0 35,282.6 34,501.2 540.4 241.0 1.5
ธันวาคม 64,393.1 36,072.4 35,482.3 535.5 54.6 1.5
2547 มกราคม 64,579.8 34,646.3 32,996.6 1,279.6 370.2 3.7
กุมภาพันธ์ 64,757.5 34,949.7 33,745.7 829.3 374.7 2.4
มีนาคม 64,935.0 34,786.4 33,521.2 840.7 424.5 2.4
เมษายน 65,112.7 35,599.7 33,870.0 988.2 741.5 2.8
พฤษภาคม 65,144.2 35,270.3 33,747.0 917.9 605.4 2.6
มิถุนายน 65,168.6 35,900.2 35,059.9 727.0 113.3 2.0
กรกฏาคม 65,185.9 36,501.2 35,970.8 493.0 37.3 1.4
             
             
             
             
             
.
updated : 08/09/47

แหล่งข้อมูล :สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

 

จำนวนผู้ชม 3879 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ