SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547 (กรุงเทพมหานคร)

ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547 (กรุงเทพมหานคร) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547 (กรุงเทพมหานคร), บทความ ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547 (กรุงเทพมหานคร), ตัวอย่าง ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547 (กรุงเทพมหานคร), HR, HRM


  หน่วย : พันคน            
ปี เดือน ประชากรรวม กำลังแรงงานรวม ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน ผู้รอฤดูกาล
อัตราการว่างงาน
2544 มกราคม 7,704.2 4,411.3 4,189.1 222.2 -
5.0
กุมภาพันธ์ 7,715.7 4,392.1 4,221.5 170.6 -
3.9
มีนาคม 7,727.3 4,258.7 4,108.5 111.5 38.7
2.6
เมษายน 7,738.9 4,356.5 4,199.8 155.1 1.6
3.6
พฤษภาคม 7,750.6 4,258.8 4,107.6 151.2 -
3.6
มิถุนายน 7,762.3 4,303.6 4,141.1 162.6 -
3.8
กรกฎาคม 7,774.0 4,474.1 4,307.4 166.7 -
3.7
สิงหาคม 7,785.7 4,524.1 4,409.3 114.8 -
2.5
กันยายน 7,797.4 4,304.4 4,126.8 177.6 -
4.1
ตุลาคม 7,809.2 4,354.6 4,237.3 117.4 -
2.7
พฤศจิกายน 7,821.0 4,396.7 4,242.4 154.2 -
3.5
ธันวาคม 7,832.8 4,389.6 4,289.1 99.3 1.2
2.3
2545 มกราคม 7,844.7 4,428.7 4,300.5 128.2 -
2.9
กุมภาพันธ์ 7,856.6 4,422.4 4,269.4 153.0 -
3.5
มีนาคม 7,868.6 4,380.0 4,262.3 115.8 1.9
2.6
เมษายน 7,880.6 4,394.7 4,205.6 187.6 1.5
4.3
พฤษภาคม 7,892.7 4,340.5 4,219.3 121.2 -
2.8
มิถุนายน 7,904.8 4,306.0 4,193.0 113.1 -
2.6
กรกฎาคม 7,917.0 4,419.6 4,313.3 106.3 -
2.4
สิงหาคม 7,929.5 4,474.5 4,362.3 112.2 -
2.5
กันยายน 7,942.0 4,440.9 4,337.9 101.4 1.6
2.3
ตุลาคม 7,954.5 4,493.3 4,358.8 132.7 1.8
3.0
พฤศจิกายน 7,967.0 4,457.6 4,389.6 65.5 2.5
1.5
ธันวาคม 7,979.5 4,402.4 4,340.9 61.5 -
1.4
2546 มกราคม 7,992.0 4,587.1 4,443.6 143.4 -
3.1
กุมภาพันธ์ 8,004.5 4,570.1 4,466.6 103.5 -
2.3
มีนาคม 8,017.0 4,586.1 4,481.3 102.7 2.1
2.2
เมษายน 8,029.5 4,618.2 4,528.6 89.6 -
1.9
พฤษภาคม 8,042.0 4,632.2 4,527.1 105.2 -
2.3
มิถุนายน 8,054.5 4,566.2 4,439.9 126.3 -
2.8
กรกฎาคม 8,067.0 4,585.1 4,500.6 84.5 -
1.8
สิงหาคม 8,079.4 4,640.0 4,539.3 99.1 1.6
2.1
กันยายน 8,091.8 4,533.1 4,415.1 114.4 -
2.5
ตุลาคม 8,095.0 4,653.6 4,522.0 131.7 -
2.8
พฤศจิกายน 8,097.3 4,526.7 4,440.4 86.3 -
1.9
ธันวาคม 8,099.6 4,570.2 4,487.7 82.5 -
1.8
2547 มกราคม 8,099.8 4,632.2 4,539.4 92.7 -
2.0
กุมภาพันธ์ 8,099.9 4,664.2 4,607.9 56.3 -
1.2
มีนาคม 8,100.0 4,693.2 4,571.9 121.3 -
2.6
เมษายน 8,100.2 4,713.4 4,541.5 171.9 -
3.6
พฤษภาคม 8,101.2 4,704.1 4,620.1 84.0 -
1.8
มิถุนายน 8,102.2 4,649.3 4,542.1 107.2 -
2.3
กรกฏาคม 8,103.2 4,635.6 4,515.7 119.9 -
2.6
             
             
             
             
             
.
updated : 08/09/47
.

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จำนวนผู้ชม 3932 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ