SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency :ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการเก็บข้อมูล

ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency :ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการเก็บข้อมูล | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency :ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการเก็บข้อมูล, บทความ ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency :ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการเก็บข้อมูล, ตัวอย่าง ขั้นตอนการวิเคราะห์ Job Competency :ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการเก็บข้อมูล, HR, HRM


ขั้นตอนที่ 2  ดำเนินการเก็บข้อมูล
 
ดำเนินการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการดังนี้
 
1.  การจดบันทึก ถือเป็นวิธีการที่สะดวกแต่อาจจะทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลไม่สมบูรณ์ถ้าผู้จดบันทึกจดไม่ละเอียด
 
2.  การบันทึกเทป  วิธีจะทำให้ผู้เก็บข้อมูลเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องพะวงกับการจดบันทึก ไม่ขัดจังหวัดในการ
     สัมภาษณ์ แต่อาจจะทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์กังวลและแสดงความคิดเห็นได้ไม่เต็มที่
 
3.  สังเกตการปฏิบัติงานจริง
     เพื่อให้มั่นใจได้ว่า  ข้อมูลที่เราได้จากการสัมภาษณ์นั้นมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ผู้สัมภาษณ์จึงควรเข้าไปสังเกตการปฏิบัติงานจริงของผู้ถูกสัมภาษณ์
 
    การสังเกตควรจะทำต่อเนื่องทันทีหลังจากการสัมภาษณ์  เพื่อไม่ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกว่า  มีคนแปลกหน้าเข้ามานั่งสังเกตพฤติกรรมการทำงานของเขา  เราอาจจะบอกเขาวาขอที่นั่งทำงานเพื่อสรุปข้อมูลบางอย่างจากการสัมภาษณ์ก็ได้
 
    การสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานจริงเป็นเพียงแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนให้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ถ้าองค์กรไหนไม่สะดวกในการเข้าไปสังเกต อาจไม่จำเป็นต้องทำก็ได้  เพราะคนที่ถูกสังเกตจะเกิดอาการเกร็ง  หรืออาจจะรู้สึกว่ากำลังถูกจับผิด  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละองค์กร ด้วย
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลอ้างอิง : มารู้จัก  Compentency  กันเถอะ
 
โดย : คุณณรงค์วิทย์ แสนทอง
จำนวนผู้ชม 3948 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ