SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานต้องปฏิบัติอย่างไร

เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานต้องปฏิบัติอย่างไร | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานต้องปฏิบัติอย่างไร, บทความ เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานต้องปฏิบัติอย่างไร, ตัวอย่าง เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานต้องปฏิบัติอย่างไร, HR, HRM


เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานต้องปฏิบัติอย่างไร
 
 
ตอบ นายจ้างมีหน้าที่แจ้งให้สำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบ โยต้องจำทำใบแจ้งการประกันการประสบอันตรายฯ (กท.16) ส่งสำนักงานประกันสังคมและส่งแบบส่งตัวให้ลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท.44) ให้สถานพยาบาลที่ลูกจ้างไปเข้ารับการรักษา โดยลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนได้ภายใน 180 วัน
จำนวนผู้ชม 2665 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ