SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, บทความ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ตัวอย่าง ยุทธศาสตร์การดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน, HR, HRM


ในการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน จะอาศัย 4 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานคือ

1. การส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐ ให้สถานประกอบการมีระบบบริหารความปลอดภัยในการทำงานเพื่อดำเนินการเอง และเน้นการบริหารงานของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุโรคจากการทำงาน และอุบัติภัยร้ายแรง

2. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และยุติธรรมแก่สถานประกอบการ การบังคับใช้กฎหมายจะต้องผ่านกระบวนการ ให้ความรู้แก่สถานประกอบการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติ มีตัวอย่างให้สามารถดำเนินการได้โดยง่าย และเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นขั้นตอนในเรื่องที่จำเป็น ที่นายจ้างสามารถปฏิบัติได้และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร และบริการ ที่นายจ้าง ลูกจ้างและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้โดยง่าย เช่น ผ่านเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วารสาร เอกสาร หรือสื่อต่าง ๆ

4. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเสี่ยงภัยของลูกจ้าง โดยการให้การศึกษา อบรมภายในสถานประกอบการ และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมควบคู่กันไป

 

 


 

ที่มา/ผู้ดำเนินการ :  - ไม่ระบุที่มา -
จำนวนผู้ชม 3240 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ