SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ฟ้องลูกจ้างในความผิดฐานละเมิด และผู้ค้ำประกันในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน

ฟ้องลูกจ้างในความผิดฐานละเมิด และผู้ค้ำประกันในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ฟ้องลูกจ้างในความผิดฐานละเมิด และผู้ค้ำประกันในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน, บทความ ฟ้องลูกจ้างในความผิดฐานละเมิด และผู้ค้ำประกันในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน, ตัวอย่าง ฟ้องลูกจ้างในความผิดฐานละเมิด และผู้ค้ำประกันในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน, HR, HRMคำวินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางที่  ๙๐ / ๒๕๓๔

 

  การที่โจทก์ฟ้องว่า  จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างโจทก์  มีหน้าที่ขับรถบรรทุกส่งไม้อัด ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ จำเลยที่ ๑ กระทำโดยประมาททำให้ไม้อัดของบริษัทไทยวนภัณฑ์ จำกัด  เปียกฝนได้รับความเสียหาย  และโจทก์ได้ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทดังกล่าวไปแล้ว  โจทก์จึงมาฟ้องไล่เบี้ยจากจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกจ้างผู้ทำละเมิด  ก็เพราะโจทก์และจำเลยที่ ๑ มีความสัมพันธ์เป็นลูกจ้างและนายจ้างกันตามสัญญาจ้างแรงงาน  ดังนั้น  สิทธิไล่เบี้ยที่โจทก์กล่าวอ้างเป็นมูลฟ้องร้องในคดีนี้  จึงเป็นผลโดยตรงของสัญญาจ้างแรงงาน  จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๑)

 

   สำหรับคดีที่โจทก์  ฟ้องจำเลยที่ ๒ ให้รับผิดในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ นั้น  เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑  กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา ๘ (๑)

 

คดีระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสอง  จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน 

จำนวนผู้ชม 3119 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ