SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เรื่อง สปส.เผยสถานะกองทุนฯ - เร่งเพิ่มสิทธิฯให้ผู้ประกันตน

เรื่อง สปส.เผยสถานะกองทุนฯ - เร่งเพิ่มสิทธิฯให้ผู้ประกันตน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง สปส.เผยสถานะกองทุนฯ - เร่งเพิ่มสิทธิฯให้ผู้ประกันตน, บทความ เรื่อง สปส.เผยสถานะกองทุนฯ - เร่งเพิ่มสิทธิฯให้ผู้ประกันตน, ตัวอย่าง เรื่อง สปส.เผยสถานะกองทุนฯ - เร่งเพิ่มสิทธิฯให้ผู้ประกันตน, HR, HRM
เรื่อง สปส.เผยสถานะกองทุนฯ - เร่งเพิ่มสิทธิฯให้ผู้ประกันตน


รายละเอียด 128/2548

ประกันสังคมแจงถึงสถานะกองทุนฯ ยังมั่นคง และเตรียมเพิ่มสิทธิรักษาพยาบาลให้ผู้ประกันตน พร้อมเร่งสร้างโรงพยาบาลประกันสังคมต้นแบบด้านบริการ รักษา และคุณภาพยา

 
นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “ขณะนี้กองทุนประกันสังคมมีเงินสะสม จำนวน 330,306 ล้านบาท (ก.ค.2548) แยกเป็นเงินกองทุนแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน เงินกองทุนสำหรับสิทธิประโยชน์ 4 กรณีแรกคือ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย มีจำนวน 59,990 ล้านบาท เงินกองทุนสงเคราะห์บุตรและชราภาพ มีจำนวน 259,193 ล้านบาท และกรณีว่างงาน มีจำนวน 11,123 ล้านบาท สำหรับเงินกองทุนที่ได้สำรองไว้สำหรับกรณีเจ็บป่วยนั้น มีวงเงินมากพอที่จะให้ความคุ้มครองและดูแลผู้ประกันตนได้เต็มที่ ตลอดจนเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกของกองทุนฯ จึงไม่ต้องกังวลกับสถานะของกองทุนฯ แต่อย่างใด”

 
ส่วนเงินกองทุนสงเคราะห์บุตรและชราภาพ จำนวน 259,193 ล้านบาทนั้น สปส.ได้นำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ที่มีความมั่นคงและตรวจสอบได้ เพื่อให้เงินที่เก็บไว้ในส่วนของกรณีชราภาพซึ่งเป็นเงินออมที่ผู้ประกันตนจะได้รับคืนทั้งหมดในยามชราเมื่อมีอายุครบ 55 ปีขึ้นไปและหมดวัยทำงานแล้ว ซึ่งการนำเงินดังกล่าวมาลงทุนนั้น เพื่อให้เกิดผลตอบแทนและให้มีจำนวนเงินที่ผู้ประกันตนจะได้รับไว้ใช้จ่ายในยามชราได้อย่างเพียงพอ โดยจ่ายในรูปของเงินบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพ ซึ่งจะเริ่มจ่ายในปี 2557
 
ในขณะเดียวกัน สปส.เตรียมเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพให้ผู้ประกันตน ที่ได้ส่งเงินสมทบมาครบ 15 ปีและมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ โดยจะปรับเพิ่มฐานสิทธิประโยชน์กรณีเงินบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้นเป็น 20% บวกอีก 1.5% จากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้แค่ 15% และบวก 1% คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีนี้

 
นอกจากนี้ สปส.มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาพยาบาล โดยการสร้างโรงพยาบาลประกันสังคมต้นแบบ ซึ่งทำการคัดเลือกโรงพยาบาลที่มีบริการทางการแพทย์เป็นเลิศ ทั้งด้านการบริการ การรักษา คุณภาพยา เพื่อเป็นโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้ประกันตนและสังคมต่อไป


ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2518 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ