SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การประยุกต์ใช้ระบบการบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะ

การประยุกต์ใช้ระบบการบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้ระบบการบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะ, บทความ การประยุกต์ใช้ระบบการบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะ, ตัวอย่าง การประยุกต์ใช้ระบบการบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะ, HR, HRM


การประยุกต์ใช้ระบบการบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะ
 
 
 
 
มีคำถามมากมายว่า ถ้าหากจะทำงานประยุกต์ใช้ระบบความสามารถเชิงสมรรถนะในองค์กรจำเป็นต้องใช้ทั่วทั้งองค์กร หรือบางส่วนขององค์กร ในความเป็นจริงมี 2 วิธีใหญ่ๆ คือ
 
 
วิธีที่ 1 :  ประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร (Organization Wide)  หมายถึง ประยุกต์ใช้ทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง
 
 
ภาพ : การประยุกต์ใช้ความสามารถเชิงสมรรถนะทั่วทั้งองค์กร (Organization Wide)
 
 
วิธีที่ 2 :  ประยุกต์ใช้บางส่วน (Pilot Size)  การประยุกต์ใช้บางส่วนมี 3 มิติ คือ
 
1.)  การประยุกต์ใช้เฉพาะตำแหน่งจัดการขึ้นไปได้ ในหลายองค์การเลือกวิธีนี้ก็เพราะว่าตำแหน่งจัดการถือเป็นกลุ่มบุคคลหลักที่ขับเคลื่อนองค์กร
 
 

 
 
2. ) การประยุกต์ใช้เฉพาะหน่วยงาน หมายถึง การเลือกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงเพราะว่าต้องการเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมจากการประยุกต์ใช้ระบบนี้หน่วยงานดังกล่าว เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสินเชื่อ และฝ่ายขายเป็นต้น
 
 
 
ภาพ : การประยุกต์ใช้ความสามารถเชิงสมรรถนะเฉพาะหน่วยงาน
Key Unit : Any Function
                                                                   : All Position
 

3)  การประยุกต์ใช้ระบบผสม (Hybrid Approach)  หมายถึง การผสานกันระหว่างตำแหน่งจัดการ กับหน่วยงานนำร่อง กล่าวคือ ประยุกต์ใช้กับตำแหน่งจัดการทุกระดับในองค์กร ในขณะเดียวกันในหน่วยงานนำร่องจะใช้กับทุกตำแหน่ง  (ภาพประกอบ)

 

ภาพ :  การประยุกต์ใช้ความสามารถเชิงสมรรถนะแบบผสม
Hybrid Approach
 
 
เมื่อเปรียบเทียบข้อดี/ ข้อเสียทั้ง 2 วิธี จะพบข้อแตกต่างต่อไปนี้
 
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
 
 
 
จำนวนผู้ชม 7944 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ