SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ

การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ, บทความ การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ, ตัวอย่าง การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ, HR, HRM


การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ
 
 
การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์มี 5 ขั้นตอน คือ
 
1)     วิเคราะห์กลยุทธ์หลักองค์กร ผลของการวิเคราะห์ในขั้นนี้ก็คือ เพื่อความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และปัจจัย
        ท้าทายทางกลยุทธ์ที่มีต่อองค์กร
 
2)     ระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจากากรวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (ขั้นที่ 1 )
 
3)     ระบุประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลที่กำลังดำเนินอยู่ (Ongoing HR Issues) และมีผลกระทบต่อประสิทธิผลขององค์กร
 
4)     จัดลำดับประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์และสิ่งที่กำลังเนินอยู่และกำหนดวิธีปฏิบัติ
 
5)     จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 
 
 
 
ภาพ ตัวแบบการพัฒนาแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
 
 
 
จำนวนผู้ชม 7454 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ