SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

บทนิยามของคำว่า “Compentency” ที่ HR ควรรู้

บทนิยามของคำว่า “Compentency” ที่ HR ควรรู้ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ บทนิยามของคำว่า “Compentency” ที่ HR ควรรู้, บทความ บทนิยามของคำว่า “Compentency” ที่ HR ควรรู้, ตัวอย่าง บทนิยามของคำว่า “Compentency” ที่ HR ควรรู้, HR, HRM


        เป็นศัพท์ที่ฮิต ติดปากกันไปแล้วสำหรับการบริหารจัดการในบ้านเรา ในเรื่องง่ายๆ แต่เดิมที่เรียกขานกันมานานว่า “ความสามารถ” ทำให้หลายๆท่านเกิดความสับสนกันอย่างมาก อาทิ
        1. ความสามารถ  จะหมายถึงสิ่งเดียวกับสมรรถภาพ ซึ่งในความเป็นจริง Competence / Compentencies (ความสามารถ) จะไม่ใช่สิ่งเดียวกับสมรรถภาพ (Copabilities)
Thomas B. Wilsn (2003 :45 ) อธิบายว่า สมรรถภาพ เป็นอะไรที่องค์กรต้องการมีเพื่อปฏิบัติการทางกลยุทธ์  ซึ่งสมรรถภาพนี้จะรวมเทคโนโลยี ระบบการจำหน่ายหรือสถานที่ ภาพลักษณ์และการเป็นตัวแทนทรัพยากรทุนต่างๆและคน
และสมรรถภาพนี้ถ้าพิจารณาใน ความเก่งของคน (Human Talent)  จะเป็นทักษะวิชาชีพ (Technical Skill) ที่รวมคุณลักษณะที่ต้องการ สไตล์ ระดับทักษะ ศักยภาพในการเรียนรู้และความสามารถที่จำเป็นต่อความสำเร็จ
        2. ความสามารถที่คิดว่าเป็นพฤติกรรมในความเข้าใจของนักจิตวิทยาแล้วแท้จริงเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง
Michael Armstrong and Helen Murlis ( 2001:299)  บอกไว้ชัดเจนว่า “เราสนใจพฤติกรรมซึ่งผลักให้เกิดผลงาน ไม่ใช่ตัวพฤติกรรมเอง”
        3.  นิยาม ความหมาย ของคำว่า “ความสามารถ” ที่ใช้ๆกันอยู่ คือ ความรู้ (K)  ทักษะ(S)  และทัศนคติ (A)  ซึ่งในความจริง แล้วทำให้เข้าใจผิดค่อนข้างมาก
 

 
ภาพ : วิวัฒนาการแนวคิดเรื่องความสามารถ
 
 
แนวคิดทางจิตวิทยา สามารถสรุปให้เข้าใจง่ายๆ คือ
        ความสามารถที่มาจากคำว่า Ability นั้นจะสนใจในสิ่งต่อไปนี้
  1. ความสามารถในการเรียนรู้ที่จะปฏิบัติงาน
  2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน
  3. ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
        ต่อมาเมื่อมีวิธีวิทยาการด้านการวัดผลและประเมินผล (Measurement & Evaluation Methodology) ได้พัฒนาแตกแขนงเป็นศาสตร์ใหม่แยกออกจากวิชาหรือศาสตร์ด้านจิตวิทยาและได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวัดผลและการประเมินที่มีมิติกว้างครอบคลุมทั้งคนและองค์กร
จึงเป็นมิติในการมองความสามารถที่มาจากคำว่า Ability ในทางจิตวิทยาไปสู่คำใหม่ที่ลึกซึ้งกว่าคือ “ศักยภาพ” หรือ “Potential” หมายความว่า ความสนใจใน “พฤติกรรม” (Bahavior) ได้ถูกแปลไปเป็นสิ่งที่เป็น “ผลมาจากพฤติกรรม” ไม่ใช่สนใจที่ “ตัวพฤติกรรม” แนวคิดทางการวัดผลและการประเมินจึงมุ่งสนใจ
  1. ขีดความสามารถในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
  2. สิ่งที่อยู่ในตัวบุคคลแล้วผลักดันให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
ต่อมาในช่วงปี 1994 เริ่มมีการพูดคุยในสิ่งที่เรียกว่า “ อะไรคือสิ่งที่ทำให้กลยุทธ์ ของธุรกิจประสบความสำเร็จ” นั่นคือที่มาของ “ความสามารถหลักของธุรกิจ” Core Competencies
แนวคิดสำคัญ ของ “ความสามรถหลักของธุรกิจ” คือ
        1.     สมรรถภาพ ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี ฯลฯ ความเชี่ยวชาญอื่นๆ
        2.     ความเก่ง/เชี่ยวชาญ
        3.     สมรรถภาพขององค์กรที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
 
สรุป ความสามารถ (Competency)  สนใจ ผลที่เกิด มากกว่าพฤติกรรม ผลกระทบ มากกว่าปัจจัยนำเข้า  ความสามารถเกี่ยวกับผลงาน เมื่อเพิ่มความสามารถ สิ่งที่เพิ่มขึ้นนี้จะได้รับรางวัลถ้านำไปสู่ระดับการสร้างผลงานที่สูงขึ้น
 

 

 

อ้างอิง  :  เอกสาร คุณดนัย เทียนพุฒ

จำนวนผู้ชม 5991 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ