SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Problem Solving ( การแก้ไขปัญหา )

Problem Solving ( การแก้ไขปัญหา ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Problem Solving ( การแก้ไขปัญหา ), บทความ Problem Solving ( การแก้ไขปัญหา ), ตัวอย่าง Problem Solving ( การแก้ไขปัญหา ), HR, HRM


Problem  Solving  ( การแก้ไขปัญหา )
   
      ความหมาย  :     การระบุและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  รวมทั้งหาแนวทางเลือกและพิจารณาทางเลือกในการ
                                 แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นประจำวัน
 ·    รู้และเข้าใจวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานประจำวันที่ไม่ยุ่งยาก
      ซับซ้อน
 ·    ชี้แจงปัญหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
 ·    ปรึกษาหัวหน้างานหรือทีมงานก่อนเสมอโดยไม่พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
 
2
 
 ·    รู้  เข้าใจ  และชี้แจงสาเหตุและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำได้อย่างชัดเจน
 ·    สามารถระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีอยู่ได้
 ·    พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งอาจมีการปรึกษาหัวหน้างานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
      บ้าง
 
3
 
 ·    เข้าใจปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้สำเร็จด้วยตนเอง
 ·    กำหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้มากกว่า 1 แนวทางเลือก
 ·    ประเมินแนวทางเลือกและพิจารณาแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้
 ·    คาดการณ์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานประจำวัน
 
4
 
 ·    กำหนดแนวทางเลือก วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
 ·    สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้สำเร็จ
 ·    ประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
 ·    กระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
 
5
 
 ·    รับรู้และเข้าใจปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับองค์การ
 ·    คาดการณ์และแยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
      และความสำเร็จขององค์การ
 ·    กำหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์  และหาแนวทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ไข
      ปัญหา
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 5170 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ