SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Negotiation skill (ทักษะการเจรจาต่อรอง)

Negotiation skill (ทักษะการเจรจาต่อรอง) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Negotiation skill (ทักษะการเจรจาต่อรอง), บทความ Negotiation skill (ทักษะการเจรจาต่อรอง), ตัวอย่าง Negotiation skill (ทักษะการเจรจาต่อรอง), HR, HRM


Negotiation  skill  (ทักษะการเจรจาต่อรอง)
   
      ความหมาย  :     การหาเหตุผลมาสนับสนุน  และกำหนดทางเลือกในการต่อรองผลประโยชน์  เพื่อจูงใจให้อีก
                                 ฝ่ายหนึ่งมีความคิดเห็นคล้อยตามและเกิดการยอมรับกันทั้งสองฝ่าย
                                          
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ขาดความพร้อมในการเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้พร้อมในการเจรจาต่อรอง
 ·    ใช้วิธีการเดิม ๆ ในการต่อรองกับคู่เจรจา
 ·    ไม่สามารถชี้แจงเหตุผลและกำหนดแนวทางเลือกในการต่อรองได้
 
2
 
 ·    วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองและคู่เจรจา
 ·    ใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการเจรจาต่อรองได้บ้างเป็นบางครั้ง
 ·    ไม่สามารถจูงใจให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความคิดเห็นคล้อยตามได้
 
3
 
 ·    วิเคราะห์ประเด็นข้อต่อรองได้อย่างถูกต้อง
 ·    นำเสนอแนวทางเลือกต่าง ๆ ในระหว่างการเจรจาต่อรอง
 ·    ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ในการกำหนดแนวทางเลือกที่เหมาะสม
 ·    ทำให้คู่เจรจายอมรับในแนวทางเลือกที่กำหนดได้
 
4
 
 ·    วางแผนและเตรียมความพร้อมในการเจรจาต่อรองทุกครั้ง
 ·    ปรับเปลี่ยนวิธีการต่อรองให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลในระดับต่าง ๆ
 ·    อ้างอิงประสบการณ์ บุคคล หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมในระหว่างการเจรจาต่อรอง
 ·    สามารถจูงใจให้คู่เจรจายอมรับในแนวทางเลือกที่กำหนดได้ดีกว่าที่ต้องการทุกครั้ง
 
5
 
 ·    ต่อรองผลประโยชน์กับคู่เจรจาในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์
      การ    
 ·    สร้างความพึงพอใจในการยอมรับของคู่เจรจาบนพื้นฐานของชัยชนะของทั้งสองฝ่าย
 ·    จัดการกับปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 5607 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ