SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Motivation (แรงจูงใจ)

Motivation (แรงจูงใจ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Motivation (แรงจูงใจ), บทความ Motivation (แรงจูงใจ), ตัวอย่าง Motivation (แรงจูงใจ), HR, HRM


Motivation  (แรงจูงใจ)
   
      ความหมาย  :     ความเข้าใจในความต้องการและสิ่งที่คาดหวังของแต่ละคน  โดยการเลือกใช้สิ่งจูงใจหรือการหา
                                  วิธีและเทคนิคต่าง ๆ  ในการจูงใจและเสริมแรงบวกเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่รู้วิธีและเทคนิคในการจูงใจผู้อื่น
 ·    ไม่สามารถวิเคราะห์ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้อื่นได้
 ·    ไม่เข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละคน
 
2
 
 ·    รับรู้และเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละคน
 ·    ประยุกต์ใช้วิธีและเทคนิคในการจูงใจผู้อื่นได้บ้างเป็นบางกรณี
 ·    เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความต้องการและความคิดเห็นต่าง ๆ
 
3
 
 ·    วิเคราะห์ที่มาและสาเหตุของพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละคน
 ·    รับฟังปัญหาและแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นได้
 ·    ให้กำลังใจเมื่อผู้อื่นเกิดความท้อแท้
 
4
 
 ·    ปรับเปลี่ยนวิธีการและเทคนิคในการจูงใจกลุ่มคนประเภทต่าง ๆ ได้
 ·    อ้างอิงบุคคลและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นและจูงใจผู้อื่นได้
 ·    เสริมแรงบวกด้วยการให้กำลังใจ ยกย่อง และชมเชย  เมื่อผู้อื่นทำดี
 
5
 
 ·    แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่บรรลุผลสำเร็จ  ในการจูงใจให้ผู้อื่นมีความมั่นใจในการทำงานให้
      บรรลุเป้าหมาย
 ·    สร้างบรรยากาศในการจูงใจให้ผู้อื่นทำงานด้วยความเต็มใจ
 ·    จูงใจกลุ่มคนจำนวนมากให้มีความคิดเห็นคล้อยตามและมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่จัด
      ขึ้น
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3621 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ