SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

บริษัทที่สร้างระบบทำงานแบบยึดผลลัพธ์เป็นเกณฑ์วัดความสำเร็จ

บริษัทที่สร้างระบบทำงานแบบยึดผลลัพธ์เป็นเกณฑ์วัดความสำเร็จ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทที่สร้างระบบทำงานแบบยึดผลลัพธ์เป็นเกณฑ์วัดความสำเร็จ, บทความ บริษัทที่สร้างระบบทำงานแบบยึดผลลัพธ์เป็นเกณฑ์วัดความสำเร็จ, ตัวอย่าง บริษัทที่สร้างระบบทำงานแบบยึดผลลัพธ์เป็นเกณฑ์วัดความสำเร็จ, HR, HRM


กรณีตัวอย่างของบริษัท อัจฉริยะภาพ จำกัด ต้องการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนากำลังคนของบริษัท จึงให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์รับไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ทบทวนเครื่องมือในการพัฒนากำลังคนของบริษัทที่เคยใช้มีดังนี้
 
1. การฝึกอบรม
มีการอบรมต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทั้งที่จัดขึ้นภายใน และส่งไปอบรมภายนอก
 
2. การศึกษา
บริษัทสนับสนุนเต็มที่ บริษัทมีทุนการศึกษาสำหรับสาขาที่สามารถนำมาใช้กับบริษัทได้ มีห้องสมุดมีอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ให้สืบค้นข้อมูล ข่าวสารและความรู้aได้ตลอดเวลา
 
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมมานานจนเป็นวัฒนธรรมของบริษัทไปแล้ว และได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง
 
4. สายงานอาชีพ
                ก็สามารถใช้ยึดเป็นอาชีพและมีความก้าวหน้า ระบบเงินเดือนค่าตอบแทนก็สามารถแข่งขันกับตลาดได้
 
                เครื่องมือทั้ง 4 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ใช้ครบถ้วนและก็ถือปฏิบัติกันมาหลายสิบปี แต่ทำไมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่ารายได้ ดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ดูสถิติการมาสาย ลา ขาด ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ การทำงานของพนักงานก็ดูขยันขันแข็ง พนักงานแต่ละรุ่นไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องพฤติกรรมการทำงาน แต่ปรากฏว่าสิ่งที่พบและไม่พึงประสงค์มีดังนี้
 
                1. ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นในสัดส่วนมากทุกปี
 
                2. วิธีการทำงานเป็นวิธีแบบเดิมๆ ไม่มีวิธีการทำงานแบบใหม่เกิดขึ้น
 
                3. ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นตามหลังคู่แข่ง หรือเมื่อมีผู้อื่นคิดค้นขึ้นมาก่อนทำให้ต้องสูญเสียสัดส่วนตลาดไปทุกปี
               
 
                ฝ่ายบริหารสรุปว่า อุปสรรคของพัฒนาการบริษัทเป็นไปอย่างเชื่องช้า เพราะพนักงานส่วนใหญ่ทำงานแบบไม่มีเป้าหมาย แม้ขยันทำงานทุกวันแต่ก็ไม่ได้ยกมาตรฐานการทำงาน ที่แย่กว่านั้นคืองานไม่สำเร็จก็ไม่รับผิดชอบทำไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เสียใหม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานทำงานแบบยึดเอาผลลัพธ์เป็นความสำเร็จ และให้มีการเปลี่ยนวิธีการปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนให้สอดคล้องกันด้วย เพื่อให้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบยึดผลลัพธ์เป็นเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จ เกิดผลในทางปฏิบัติ
 
 
ที่มา: บริหารอย่างไรถูกกฎหมายแรงงาน , ไพศาล เตมีย์
จำนวนผู้ชม 3970 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ