SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ข้อสัญญา ห้ามลูกจ้างประกอบอาชีพบางอย่างที่เป็น การแข่งขันกับนายจ้าง

ข้อสัญญา ห้ามลูกจ้างประกอบอาชีพบางอย่างที่เป็น การแข่งขันกับนายจ้าง | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อสัญญา ห้ามลูกจ้างประกอบอาชีพบางอย่างที่เป็น การแข่งขันกับนายจ้าง, บทความ ข้อสัญญา ห้ามลูกจ้างประกอบอาชีพบางอย่างที่เป็น การแข่งขันกับนายจ้าง, ตัวอย่าง ข้อสัญญา ห้ามลูกจ้างประกอบอาชีพบางอย่างที่เป็น การแข่งขันกับนายจ้าง, HR, HRM


ฏีกาที่ 2548-2549/2533
 
 
 ข้อสัญญาห้ามลูกจ้างประกอบอาชีพบางอย่างที่เป็นการแข่งขันกับนายจ้างในระยะ 24 เดือนนับจากสัญญาสิ้นสุด เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาสิทธิและประโยชน์ของคู่กรณีที่เป็นไปโดยชอบในเชิงการประกอบธุรกิจไม่เป็นการปิดการทำมาหากินของฝ่ายใดโดยเด็ดขาด จนไม่อาจดำรงอยู่ได้ ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน มีผลใช้บังคับได้ ไม่เป็นโมฆะ
จำนวนผู้ชม 2660 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ