SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ลูกจ้าง - กฎหมายแรงงาน

การโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ลูกจ้าง - กฎหมายแรงงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ลูกจ้าง - กฎหมายแรงงาน, บทความ การโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ลูกจ้าง - กฎหมายแรงงาน, ตัวอย่าง การโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ลูกจ้าง - กฎหมายแรงงาน, HR, HRM

การโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้าง เป็นอำนาจในการบริหารจัดการของนายจ้าง   แต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้
1.  ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างว่า ห้ามนายจ้างโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ลูกจ้าง
2.   ผลของการโยกย้ายสับเปลี่ยนนั้นต้องไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับลดลง
3.   ตำแหน่งที่ถูกโยกย้ายไปนั้นต้องไม่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิม
4.   ค่าจ้างที่จะได้รับหลังจากการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่แล้วจะต้องไม่ลดลง
 
ข้อสังเกต
  • การทำสัญญาจ้างโดยปกติทั่วไป   หากมีการกำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง หรือเป็นการเจาะจงอย่างชัดเจนว่า  จะรับลูกจ้างเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งงานใดตำแหน่งหนึ่งเป็นการเฉพาะตลอดไป   เช่น ตำแหน่งงานที่เป็นวิชาชีพพิเศษ   หรือผู้ที่มีทักษะเฉพาะด้าน   กรณีเช่นนี้  หากในสัญญาผูกมัดกันไว้เช่นนั้น  การที่นายจ้างจะไปโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่โดยลูกจ้างไม่ยินยอมด้วย   ก็อาจเป็นการ "ผิดสัญญาจ้าง" ได้
  • "สัญญาจ้าง" ต่างจาก "ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง" เพราะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  เป็นสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างทั้งหมด   แต่สัญญาจ้างเป็นเรื่องของข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ละคน
  • อำนาจในการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้าง เป็นอำนาจในการบริหารจัดการของนายจ้าง   ดังนั้น  นายจ้างจึงต้องพยายามสงวนสิทธินี้เอาไว้   ไม่ควรยินยอมหรือทำข้อตกลงสภาพการจ้างในการที่จะจำกัดอำนาจของตนเองในเรื่องนี้ไว้อย่างยิ่ง
    ที่มา : สมาชิก HR
จำนวนผู้ชม 4435 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ