SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1


ประกาศรับสมัครงาน การพิมพ์ , สิ่งพิมพ์ อัพเดทที่นี่

 ค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่? สมัครงานโรงพิมพ์ สามารถ ส่ง Resume ออนไลน์ ให้บริษัทฯ พิจารณา ง่ายเพียงแค่คลิก!
ประกาศรับสมัครงานการพิมพ์ | ลงประกาศตำแหน่งงานว่าง หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , รับสมัครงานการพิมพ์ , รับสมัครงานสิ่งพิมพ์ , รับสมัครงานโรงพิมพ์
หางานเจ้าหน้าที่ AE(Account Executive)  เจ้าหน้าที่ AE(Account Executive)
    เพศชายหรือหญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ทางการขายสิ่งพิมพ์ ต้องมีรถยนต์เป็นของตนเอง
   
   
   
   

บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริติ้พริ้นท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 16 เมษายน 2561
หางานช่างงาน CNC Milling/ ช่าง Operate EDM ช่างงาน CNC Milling/ ช่าง Operate EDM
    เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านการใช้เครื่องจักร (CNC Milling) อย่างน้อย 1 ปี มีความรู้และประสบการณ์ในใช้ Tooling-Machining เป็นคนตรงต่อเวลา เสียสละ และกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีใจรักต่อหน้าที่ ตำแหน่ง อาชีพ ที่ตนเองเลือกปฏิบัติงานสูง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสูง สามารถทำงานล่วงเวลาได้
   
   
   
   

บริษัท เจ.อาร์.พี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 07 เมษายน 2561
หางานDraftman/Draft Darwing Draftman/Draft Darwing
    ปริญญาตรี สาขาช่างอุตสาหกรรม, เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการออกแบบแม่พิมพ์โดยตรง อย่างน้อย 1-2 ปี มีความรู้และประสบการณ์ของเรื่องแม่พิมพ์ฉีด หรืองานแม่พิมพ์ เป็นอย่างดี มีความรู้และประสบกาณ์ด้านการใช้โปรแกรมการเขียนแบบและถอดแบบ 2D ได้เป็นอย่างดี ต้องมีความรู้และความชำนาญใช้โปรแกรมในการออกแบบโดยตรง เป็นผุ้ที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ไม่จำกัดเพศ
   
   
   
   

บริษัท เจ.อาร์.พี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 07 เมษายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล  เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
    เพศ ชาย , หญิง อายุไม่จำกัด วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
   
   
   
   

Smile Siam Printing Service Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 เมษายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย  เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
    เพศ ชาย , หญิง อายุไม่จำกัด วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขา การขาย , การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
   
   
   
   

Smile Siam Printing Service Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 5 อัตรา
ประกาศงาน 06 เมษายน 2561
หางานพนักงานออกแบบ  พนักงานออกแบบ
    อายุ 20 - 40 ปี ไม่จำกัดเพศ ไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง ไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัว พ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว ตรงต่อเวลา หากใกล้ที่ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ เคารพและเชื่อฟัง หลักในการทำงาน อุปนิสัยไม่มีโลกส่วนตัว เข้ากับสังคมได้ง่าย เป็นผู้ฟังและผู้พูด ที่ดี มีความกระตื้อรื้อร้นในการทำงานแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เสมอ ต้องมีบุคลลค้ำประกันในการทำงาน
   
   
   
   

บริษัท ทาดิโอ้ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 05 เมษายน 2561
หางานเจ้าหน้าที่บัญชี  เจ้าหน้าที่บัญชี
   
   
   
   
   

บริษัท แสงศิลป์การพิมพ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 02 เมษายน 2561
หางานพนักงานฝ่ายผลิต(ชาย,หญิง )  พนักงานฝ่ายผลิต(ชาย,หญิง )
    เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
   
   
   
   

บริษัท สีทอง 555 จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 ธันวาคม 2560
หางานพนักงานประกันคุณภาพ (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)  พนักงานประกันคุณภาพ (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)
    เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส. สาขาทางด้านช่าง / เทคนิคการผลิต / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในสายการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้ในระบบการควบคุมหรือประกันคุณภาพ ตาไม่บอดสี สามารถทำงานเป็นกะได้
   
   
   
   

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 30 พฤศจิกายน 2560
หางานเจ้าหน้าที่กราฟฟิค  เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
    สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8:00-17:00 น. จบการศึกษาระดับปวส.หรือปริญญาตรีขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop เป็นได้อย่างดี หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านกล่องกระดาษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดสร้างสรรค์ หรือชื่นชอบในการออกแบบ
   
   
   
   

บริษัท สร้างสรรบรรจุภัณฑ์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 29 พฤศจิกายน 2560
หางานช่างเชื่อม-ช่างติดตั้งป้าย-ช่างไฟ ช่างเชื่อม-ช่างติดตั้งป้าย-ช่างไฟ
    เพศชาย , หญิง, เพศที่ 3 มีทักษะการเชื่อมเหล็ก มีทักษะการติดตั้งงานป้าย มีทักษะงานช่างอื่นๆ
   
   
   
   

บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 20 อัตรา
ประกาศงาน 02 พฤศจิกายน 2560
หางานพนักงานจัดหน้าหนังสือ และวางแบบ พนักงานจัดหน้าหนังสือ และวางแบบ
    พนักงานจัดหน้าหนังสือและวางแบบ วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word ได้ดี เรียนรู้งานได้เร็ว มีความตั้งใจในการทำงาน หากสามารถใช้โปรแกรม Indesign , Illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 ตุลาคม 2560
หางานพนักงานขับรถ พนักงานขับรถ
    เพศ ชาย อายุ 20-40 ปี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รู้จักเส้นทาง ใน กรุงเทพฯ ปริมณฑลเป็นอย่างดี มีที่พักอยู่ใกล้บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 ตุลาคม 2560
หางานพนักงานขับรถผู้บริหาร /พนักงานขับรถ 6 ล้อ พนักงานขับรถผู้บริหาร /พนักงานขับรถ 6 ล้อ
    เพศชาย อายุ 27 - 40 ปี ป.6 ขึ้นไป รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีใบขับขี่ประเภท 2
   
   
   
   

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 ตุลาคม 2560
คำแนะนำสำหรับผู้หางาน สมัครงาน :

1. ท่านสามารถตรวจสอบประกาศรับสมัครงานการพิมพ์ออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประกาศรับสมัครงาน เกี่ยวกับตำแหน่งงานการพิมพ์ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานสิ่งพิมพ์ และประกาศรับสมัครงานโรงพิมพ์ ออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51693 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127932 คน