ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 

   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้าประกาศรับสมัครงาน คอมพิวเตอร์ , ไอที อัพเดทที่นี่

 ค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่? สมัครงานIT สามารถ ส่ง Resume ออนไลน์ ให้บริษัทฯ พิจารณา ง่ายเพียงแค่คลิก!
ประกาศรับสมัครงานคอมพิวเตอร์ | ลงประกาศตำแหน่งงานว่าง หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , รับสมัครงานคอมพิวเตอร์ , รับสมัครงานไอที , รับสมัครงานIT
หางานSenior Developer Senior Developer
    อายุไม่เกิน 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.Net C# อย่างน้อย 2 ปี และมีประสบการณ์การทำงานกับ IIS Server มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement, Store Procedure ระดับพื้นฐาน มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Site Responsive, HTML & CSS, JQuery; JavaScript; AJAX; jSon; มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนา Web Service - SOAP and REST มีความรู้และประสบการณ์ การพัฒนาระบบ (Develop and Program) ในเชิงสถาปัตยกรรม N-Tiers (PT - MT - DT) ระดับดี สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และออกแบบโปรแกรมได้ตามหลัก OOP (Object Oriented Programming) ระดับดี มีความรู้และประสบการณ์จัดการ Source Control และ Deploy Application มีประสบการณ์ การพัฒนา Mobile Application หรือ Mobile Application ด้วย Xamarin จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถและประสบการณ์ในการควบคุมงานของตนเองและทีมงาน ให้ตรงตามการออกแบบ และตามเวลาที่กำหนดไว้
   
   
   
   

ProsperSof Consulting Co., Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 24 เมษายน 2562
หางานSystem Analysis Specialist System Analysis Specialist
    อายุไม่เกิน 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานตำแหน่ง System Analyst ให้กับ Project ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ อย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์การทำงานให้กับ Project ที่เกี่ยวกับระบบ Banking หรือ Financial จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ Banking หรือ Financial มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบธุรกิจในระดับทั่วไป มีความเข้าใจใน SDLC concept เป็นอย่างดี มีบุคลิกและมุนษย์สัมพันธ์ดี, สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีภาวะผู้นำ ปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี และช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน
   
   
   
   

ProsperSof Consulting Co., Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 24 เมษายน 2562
หางานDigital PR and Creative Event Marketing Digital PR and Creative Event Marketing
    เพศชาย หรือหญิง อายุ 22 -30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถคิดนอกกรอบได้ มีความรับผิดชอบสูง และมีบุคลิกภาพดี เก่งในด้านการจัดการ และประสานงานได้อย่างดีเยี่ยม สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ถึงดีเยี่ยม สามารถเดินทางต่างจังหวัด และต่างประเทศได้ รักการเรียนรู้ในการทำงานที่ท้าทาย เจอกับโจทย์ที่แปลกใหม่ มีประสบการณ์ด้าน Marketing หรือ Organizer จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ไปสู่จุดที่สูงสุดเท่าที่จะทำได้ งานนี้เหมาะกับคุณ
   
   
   
   

Bangkok Web Solution Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 เมษายน 2562
หางานJava Programmer Java Programmer
    Male/Female, Thai nationality, Age 22-35 years. Bachelor?s Degree in IT, Computer Science, Computer Engineering or related fields. Minimum 3 years? experience in computer programming. Proven working experience in Java development. Hands on experience in designing and developing applications using Java EE platforms Ability to adapt quickly to changing technologies, frameworks, language, methodologies etc. Desire to continue learning and improving. New graduate is welcome.
   
   
   
   

Genius Soft.Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 15 อัตรา
ประกาศงาน 15 มีนาคม 2562
หางานQA Call Center QA Call Center
    เพศชาย-หญิง อายุ 22-27 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี หากเคยมีประสบการณ์ทำงานด้านวางมาตรฐานบริการมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ละเอียด รอบครอบ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะในการแก้ไขปัญหา เข้ากับคนง่าย คิดบวก สนุกสนาน
   
   
   
   

Aston International Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 15 มีนาคม 2562
หางานTelesales Telesales
    เพศชาย หญิง อายุ 20 ? 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการเจรจาต่อรองและการนำเสนอที่ดี มีทักษะในการสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสมารถในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีอื่นๆ มีความสามารถรับแรงกดดันและอดทนต่อสภาวะต่างๆในการทำงาน
   
   
   
   

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 มีนาคม 2562
หางานUI Developer UI Developer
    ไม่สนใจวุฒิการศีกษา รักการออกแบบ ชอบความสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ มีลัษณะเป็นคนละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับ Interface อาทิ HTML CSS Photoshop Sketch Xd หรืออื่นๆ รู้จัก Git
   
   
   
   

บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 18 กุมภาพันธ์ 2562
หางานSenior Programmer C#.net Senior Programmer C#.net
    Thai Nationality, age 24- 30 years old Bachelor Degree or higher in Computer science / Computer Engineering / Information Technology At least 3 year of experience in C# .NET programming and MS SQL Server Able to develop report with reporting service will be an advantage. Experience codeing store procedure connect database Have knowledge and understand Database, SQL and previous experience in Microsoft SQL or Oracle will be an advantage. Have Good knowledge and understand Software and Web Application Development. Able to learn new tools and technology. Willing to work independently as well as to work as a team player.
   
   
   
   

บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 10 อัตรา
ประกาศงาน 11 กุมภาพันธ์ 2562
หางานมัณฑนากร มัณฑนากร
    ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา การตกแต่งภายใน ประสบการณ์ด้านงานตกแต่งภายในอย่างน้อย 1 ปี มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆ มีความอดทน กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีประสบการณืด้านควบคุมงานภายในอาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีพาหนะเป็นของตนเอง
   
   
   
   

บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 11 กุมภาพันธ์ 2562
หางานProgrammer , Software Developer Programmer , Software Developer
    อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านพัฒนาโปรแกรม ด้วยเทคโนโลยี .NET, Java Scrip, HTML, Web Service มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล MySQL, Microsoft SQL, XML, Access เป็นอย่างน้อย รักการเรียนรู้ และสนุก มีความสุขในการสร้างสรรค์งานด้านโปรแกรม มีทักษะคติในการทำงานเป็นทีมทีดี การศึกษาระดับปริญญาตรี, โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
   
   
   

Align Solution Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 06 กุมภาพันธ์ 2562
หางานSale Sale
    เพศชาย/หญิง อายุ 25-45 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี การตลาด วิศวกรรมอุตสาหการ, ไฟฟ้า, การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป เรียนรู้งานเร็ว และทำงานเป็นทีมได้ รักงานบริการ และอัธยาศัยดี มองโลกในแง่ดีและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการค้นหาสิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี เข้าใจเกี่ยวกับระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ซีนาไลส จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 กุมภาพันธ์ 2562
หางานเจ้าหน้าที่บริหารงานสาขา เจ้าหน้าที่บริหารงานสาขา
    เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สามารถใช้ Microsoft Office พื้นฐานได้ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

Advice IT Infinite Co., Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 06 กุมภาพันธ์ 2562
หางานProgrammer (Website) Programmer (Website)
    ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-30 ปี ปริญญาตรีด้าน IT การเขียนโปรแกรม พัฒนาเว็บไซต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และรักในการ Coding มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมสามารถใช้ php,MySQL,CSS,(MSSQL,NoSQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ) พัฒนา Website Back-end (XML,text file,NodeJs,php),Front-end เช่น JavaScript,Angular,HTML5,Bootstrap มีความรู้ใน Version Control เช่น Git Knowledge of MVC Framework. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
   
   
   
   

Advice IT Infinite Co., Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 06 กุมภาพันธ์ 2562
หางานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานเงินเดือน Time) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานเงินเดือน Time)
    เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 30 ปี (ยินดีรับ นศ.จบใหม่) วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานเป็นทีมและประสานงานกับผู้อื่นได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Word/Excel/Power point หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆที่จำเป็น) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษพร้อมค่าประสบการณ์ หากใช้โปรแกรมเงินเดือน Business Plus ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

Advice IT Infinite Co., Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 06 กุมภาพันธ์ 2562
หางานผู้จัดการสาขา (ระนอง) ผู้จัดการสาขา (ระนอง)
    เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

Advice IT Infinite Co., Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 06 กุมภาพันธ์ 2562
หางานHR Supervisor (งานสรรหาและคัดเลือก) HR Supervisor (งานสรรหาและคัดเลือก)
    มีภาวะผู้นำ มีประสบการณ์ในการสรรหาและคัดเลือกอย่างน้อย 3 ปี มีความกระตือรือร้นและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มี Service mind และ Positive thinking ใช้ MS Office ในระดับดี มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน, พรบ.ประกันสังคม มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน เรียนรู้งานได้รวดเร็ว สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
   
   
   
   

บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2562
หางานC Developer C Developer
    มีความเชี่ยวชาญในภาษา C เรียนรู้ C Framework ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว เขียนโปรแกรมควบคุม Hardware Controller ที่เกี่ยวข้องได้ ข้าใจวิธีการทำงานของอุปกรณ์ Mechanical ต่างๆ เช่น Solenoid เข้าใจจุดแข็ง/จุดอ่อนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นการป้องกันการรบกวนทางไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์ ฯลฯ สามารถใช้งาน Linux Command Line ได้อย่างชำนาญ Compile และ Debug ภาษา C บน Linux ได้ เข้าใจวิธีการจัดการเวอร์ชันของ Git และมีความเข้าใจ Git flow ที่ดี ชอบศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยี IoT ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้กับงานได้อย่างรวดเร็ว
   
   
   
   

บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2562
หางานiOS Developer iOS Developer
    สามารถใช้ภาษา Swift เพื่อพัฒนาโปรแกรมได้อย่างชำนาญ และสามารถทำงานกับโค้ดภาษา Objective-C ได้ มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ มีความเข้าใจเรื่อง OOP, UIKit, Auto Layout เป็นอย่างดี ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Software Architecture แบบ MVVM และ Reactive Programming จะพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้ามีความคุ้นเคยกับการใช้ Libraries/Tools เช่น Alamofire, Realm, Gloss, RxSwift, Fastlane จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้ ทำงานเป็นทีม
   
   
   
   

บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 มกราคม 2562
หางานProgrammer Programmer
    - เพศชาย อายุ 25-40 ปี - วุฒิ ปวส. หรือป.ตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้ / ประสบการณ์เกี่ยวกับ Nodejs เป็นอย่างดี - มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ blockchain (ด้านใดด้านหนึ่ง) - มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ AI (ด้านใดด้านหนึ่ง) - ขยัน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีใจรักงานบริการ
   
   
   
   

บริษัท ไลฟ์ไทม์เทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 25 ธันวาคม 2561
หางานNetwork&System Engineer Network&System Engineer
    วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับระบบเครือข่าย Fire Wall หากมี ใบ Cer : CCNA, CCNP, CCIE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความรู้ด้าน Linux จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ไลฟ์ไทม์เทคโนโลยี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 25 ธันวาคม 2561
คำแนะนำสำหรับผู้หางาน สมัครงาน :

1. ท่านสามารถตรวจสอบประกาศรับสมัครงานคอมพิวเตอร์ออนไลน์ โดยการฝากประวัติ (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกประวัติส่วนตัวเพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"  
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประกาศรับสมัครงาน เกี่ยวกับตำแหน่งงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานไอที และประกาศรับสมัครงานIT ออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานได้โดยตรง


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 เมษายน 2562

ผู้ใช้งาน 53056 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128279 คน