SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

ประกาศรับสมัครพนักงาน อัพเดท วันที่ 29 มกราคม 2565 | ลงประกาศตำแหน่งงานว่าง ที่ SiamHRM.com , ตำแหน่งงาน 29 มกราคม 2565 , หางาน วันที่29 มกราคม 2565

 สมาชิกทั้งหมด
  395 ตำแหน่ง  [ 572 อัตรา]
  จำนวนบริษัท 55759 บริษัทฯ
  ทะเบียนประวัติผู้สมัครงาน 130630  ใบสมัคร

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 7 หน้า

ตำแหน่งงานว่าง วันนี้ อัพเดท วันที่ 29 มกราคม 2565


 ประกาศรับสมัครพนักงาน อัพเดท วันนี้!
   งานกลึง
จบ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน มีประสบการณ์ด้านงานกลึง 1 ปี
จบ ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต มีประสบการณ์ด้านงานกลึง 1 ปี
จบ ปวส. สาขาแม่พิมพ์โลหะ มีประสบการณ์ด้านงานกลึง 1 ปี
จบ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน มีประสบการณ์ด้านงานกลึง 2 ปี

บริษัท เอแม็กซ์ อินเตอร์เทค จำกัด
  จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา จังหวัด กรุงเทพ 28/01/2022
   ช่างซ่อมบำรุง
สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับ ปวส.โทรคมนาคม หรืออิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง ติดตั้ง Fiber Optic และ Drop wire จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ระบบ IP Network และคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด
  จำนวนเปิดรับสมัคร 10 อัตรา จังหวัด กรุงเทพ 28/01/2022
    แม่บ้าน
เพศหญิง อายุ 25- 50 ปี
มีประสบการณ์งานแม่บ้านโรงแรม
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักความสะอาด ชอบงานบริการ
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
  จำนวนเปิดรับสมัคร หลาย อัตรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 28/01/2022
    หัวหน้าอาคารและสถานที่
เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ปวส./ ป. ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะ การคิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
สามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้ สำหรับงานซ่อมบำรุงต่างๆ

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
  จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 28/01/2022
    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
มีความกระตือรือร้น มีทักษะดี วุฒิภาวะ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเรียนรู้ได้เร็ว

บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
  จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 28/01/2022
   เจ้าพนักงานรุกขกร
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
  จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 28/01/2022
   ช่างก่อสร้าง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อายุ 25 ปี ขึ้นไปบจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
  จำนวนเปิดรับสมัคร หลาย อัตรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 28/01/2022
   ช่างทั่วไป
มีทักษะฝีมืองานช่างไม้ ช่างปูน ช่างสี
ไม่จำกัดวุฒิบจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
  จำนวนเปิดรับสมัคร หลาย อัตรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 28/01/2022
   ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง
อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. (สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์)
มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์


บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
  จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 28/01/2022
   Trainer
อายุ 23 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
มีทักษะ ความรู้ทางด้านฟิตเนส ไฮโดรยิม ออนเซน


บจก.แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์
  จำนวนเปิดรับสมัคร หลาย อัตรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 28/01/2022


หางานแยกตามภาค หางานแยกตามภาค


หางานแยกตามอาชีพ
หางานแยกตามอาชีพ
สมัครงานราชการ/อาจารย์/ครุศาสตร์/งานวิชาการ
สมัครงานบริหารงานบุคคล/ฝึกอบรม/สรรหา/ค่าจ้าง อื่นๆ
สมัครงานการตลาด / การขาย /ส่งเสริมการขาย
สมัครงานการโรงแรม/ท่องเที่ยว/อาหาร/เครื่องดื่ม
สมัครงานกฎหมาย / รัฐศาสตร์ / ปกครอง
สมัครงานเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์/เหมืองแร่
สมัครงานช่างก่อสร้าง/สำรวจ/โยธา-รังวัด
สมัครงานช่างกลโรงงาน/เทคนิคอุตสาหกรรม/ซ่อมบำรุง
สมัครงานช่างเครื่อง/ช่างยนต์/ช่างโลหะ
สมัครงานโรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ
สมัครงานประเมินราคา/เร่งรัดหนี้สิน
สมัครงานช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์
สมัครงานเขียนแบบ / งาน Drawing /ช่างอื่นๆ
สมัครงานนิเทศศาสตร์/โฆษณา/Creative/ช่างภาพ
สมัครงานนำเข้า-ส่งออก/Shipping/ติดต่อต่างประเทศ/BOI
สมัครงานส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์/แม่บ้าน/ภารโรง
สมัครงานการจัดการ / พัฒนาองค์กร / พัฒนาธุรกิจ / ISO
สมัครงานบัญชี/การเงิน/การธนาคาร
สมัครงานโปรแกรมเมอร์/คอมพิวเตอร์/ออกแบบเว็บ/IT
สมัครงานแพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
สมัครงานจัดเตรียมงาน/Organizer/Wedding Planner
สมัครงานเลขา/ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/ธุรการ
สมัครงานวิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/สิ่งแวดล้อม/อาหาร
สมัครงานเสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น
สมัครงานวิศวกรรมการเกษตร/การชลประทาน
สมัครงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ
สมัครงานวิจัย/วิเคราะห์
สมัครงานวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร/โทรคมนาคม
สมัครงานวิศวกรรมโยธา/สำรวจ
สมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ(จป.)
สมัครงานวิศวกรรมเคมี/สิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล
สมัครงานวิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน/อื่นๆ
สมัครงานผู้บริหาร/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
สมัครงานจัดซื้อ/คลังสินค้า/Logistics
สมัครงานศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design
สมัครงานเศรษฐศาสตร์ / คณิตศาสตร์ / สถิติ
สมัครงานสถาปัตยกรรมศาสตร์/ตกแต่งภายใน
สมัครงานอักษรศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์/ล่าม/แปลภาษา/ไกด์


ประกาศงานตามกลุ่มบริษัท
ประกาศงานตามกลุ่มบริษัท
หางานกลุ่มธุรกิจ งานราชการ / งานรัฐวิสาหกิจ  
หางานกลุ่มธุรกิจ รับเหมา - ก่อสร้าง/ วิศวกรรม  
หางานกลุ่มธุรกิจ คอมพิวเตอร์ /ไอที / IT  
หางานกลุ่มธุรกิจ การเงิน / การธนาคาร  
หางานกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมสิ่งทอ/ เสื้อผ้า  
หางานกลุ่มธุรกิจ การพิมพ์ / สิ่งพิมพ์  
หางานกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมแก้ว/ เซรามิก
หางานกลุ่มธุรกิจ บริการ/ บันเทิง  
หางานกลุ่มธุรกิจ อัญมณี / เครื่องประดับ
หางานกลุ่มธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์  
หางานกลุ่มธุรกิจ โทรคมนาคม / สื่อสาร  
หางานกลุ่มธุรกิจ ประกันภัย-ชีวิต  
หางานกลุ่มธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์ - ของแต่งบ้าน  
หางานกลุ่มธุรกิจ พลังงาน/ ปิโตรเคมีภัณฑ์  
หางานกลุ่มธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก / คมนาคม  
หางานกลุ่มธุรกิจ ภัตตาคาร / ร้านอาหาร  
หางานกลุ่มธุรกิจ โรงแรม-รีสอร์ท/ ท่องเที่ยว  
หางานกลุ่มธุรกิจ ยานยนต์ / อะไหล่  
หางานกลุ่มธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรม / นิคม  
หางานกลุ่มธุรกิจ การตลาด / โฆษณา  
หางานกลุ่มธุรกิจ โรงพยาบาล/ สุขภาพ  
หางานกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์  
หางานกลุ่มธุรกิจ การศึกษา 
หางานกลุ่มธุรกิจ ออกแบบตกแต่ง/ สถาปัตยกรรม
หางานกลุ่มธุรกิจ ค้าขายปลีก / ค้าขายส่ง  
หางานกลุ่มธุรกิจ สินค้าอุปโภค / บริโภค  
หางานกลุ่มธุรกิจ ผลิต / ตัวแทนจำหน่าย  
หางานกลุ่มธุรกิจ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน  
หางานกลุ่มธุรกิจ จัดหางาน/ ที่ปรึกษา/ ฝึกอบรม  
หางานกลุ่มธุรกิจ อื่นๆ ไม่ระบุ 
หางานกลุ่มธุรกิจ กฎหมาย / ที่ปรึกษาทางธุรกิจ  
 

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ