SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่     ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 4

  


หางานโรงงาน , หางานการผลิต , หางานควบคุมคุณภาพ อัพเดทที่นี่


หางาน โรงงาน, ตำแหน่งงานว่าง การผลิต , สมัครงาน ควบคุมคุณภาพ | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 ค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่? สมัครงาน กลุ่ม ตรงตามความสามารถ ส่ง Resume ออนไลน์ ให้บริษัทฯ พิจารณา ง่ายเพียงแค่คลิก!
หางานQA staff QA staff
    Male or Female age 25 - 32 years old. Bachelor degree or Master Degree in Chemical Engineering, Chemical Industry, Biotechnology or related field. At least 3 years of experienced in quality or manufacturing field in pharmaceutical, food, medical device. Good communication siklls in English Good interpersonal communication (Ability to manage and communicate in complex technical problem) Root cause analysis, problem solving skills. Having knowledge in GMP/HACCP, PIC/S, Document control. Able to work in Rayong (A. Muang)
   
   
   
   

Thai Kyowa Biotechnologies Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 พฤษภาคม 2561
หางานหัวหน้าไลน์การผลิต หัวหน้าไลน์การผลิต
    เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาไฟฟ้า, ช่างอุตสาหการ, เครื่องกล, เทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มีความรู้ทางด้านเครื่องจักร, Support Line การผลิต, มีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า, ระบบ Censor เครื่องจักร มีประสบการณ์ในการคุมเครื่องจักร
   
   
   
   

Thai Steel Cable Public Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 พฤษภาคม 2561
หางานพนง.ฝ่ายผลิต/วิศวกร/ช่างเทคนิคฝ่ายแบบ พนง.ฝ่ายผลิต/วิศวกร/ช่างเทคนิคฝ่ายแบบ
    เพศ หญิงหรือชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีการงานทีได้รับมอบหมาย หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ
   
   
   
   

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก เม็ททอลชีท
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 พฤษภาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Production Planning Staff) เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Production Planning Staff)
    เพศชายหรือหญิง อายุ 26 ? 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านงานวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีทักษะในการประสานงาน การทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี Word , Excel , Power Point มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
   
   
   
   

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
หางานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต(Ass't Production Manager) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต(Ass't Production Manager)
    เพศชาย อายุ 40 ปี ขึนไป - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - โท สาขา วิศวกรรมเครื่องกล,เทคโนโลยีการผลิต สาขาอุตสาหกรรมการผลิต หรือสาขาอืนทีเกียวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ,ชิ้นส่วนยานยนต์ , ชิ้นสวนเครื่องจักรเพื่อการเกษตร ,ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ อย่างใดอย่างหนึ่งถึงจะรับการพิจารณา มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดี มีความชํานาญในการบริหารจัดการ การวางแผนการผลิต มีภาวะผู้นําสูง ทํางานเป็นทีมได้ดี บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ทีดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขีรถยนต์
   
   
   
   

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
หางานหัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ
    เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี ทุกสาขา หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่วางแผนผลิต เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต
    เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม MS.OFFICE ได้ มีความละเอียกรอบคอบ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้
   
   
   
   

บริษัท ซื่อฟ้าอุตสาหกรรม (ประเทศไทย ) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 22 พฤษภาคม 2561
หางานพนักงาน Product Technician พนักงาน Product Technician
    เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ทำงานทางด้านงานขาย ทางด้านเครื่องมือช่างซ่อมบำรุงต่างๆ มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการสื่อสารที่ดี มีจิตใจให้บริการ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. office ได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้ ขับรถยนต์ได้พร้อมใบขับขี่
   
   
   
   

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 21 พฤษภาคม 2561
หางานเจ้าหน้าที่ผลิต เจ้าหน้าที่ผลิต
    อายุ 21-25 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
   
   
   
   

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 19 พฤษภาคม 2561
หางานธุรการฝ่ายผลิต และจัดส่ง ธุรการฝ่ายผลิต และจัดส่ง
    ปวส-ป.ตรี ทางด้านบัญชี ( หรือ ด้านอื่นๆหากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ) อายุระหว่าง 20-35 ปี ใช้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ ( micrsoft office ) ขยัน ซื่อสัตย์ สู้งาน และยืดหยุ่น ทำงานเป็นทีมได้ หากมีประสบการณ์ด้านงานผลิตกระเป๋าจะพิจารณาเป็นพิเศษ หากขับจักรยานยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท 55 กิฟท์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 พฤษภาคม 2561
หางานผู้ช่วย ผู้จัดการโรงงาน (ประจำโรงงานที่ประเวศ) ผู้ช่วย ผู้จัดการโรงงาน (ประจำโรงงานที่ประเวศ)
    ชาย อายุ 35 - 55 ปี ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ อย่างน้อย 5 -10 ปี หากมีความรู้ เรื่อง จป.และ KPI จะพิจารณาเป็นพิเศษ ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานโรงงานอุตสาหกรรมไม้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการควบคุมพนักงานในสายงานการผลิตอย่างน้อย 100 คน มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ ดูแบบ สั่งผลิต ประเมินราคา และทำ BOM ได้ หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ **บริษัทจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านโรงงานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้เท่านั้น)
   
   
   
   

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 17 พฤษภาคม 2561
หางานSupervisor QA/QC Supervisor QA/QC
    เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 - 40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการอุสาหกรรม สาขาเคมีอุสาหกรรม สาขาการจัดการทั่วไป หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ จีนได้ และระบบคุณภาพได้ ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Excel Power Point ได้ มีประสบการณ์ทำงานด้าน QA / QC ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี ทักษะในงานที่เกี่ยวข้อง รู้จักวิธีการใช้และอ่านค่าต่างๆ ของเครื่องมือตรวจวัดได้ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพ ด้านการผลิต ด้านสถิติพื้นฐาน มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรู้ด้าน ISO 9001 2008 ISO 9001 2015 ISO สิ่งแวดล้อม อื่นๆ
   
   
   
   

บริษัท รับเบอร์เทค อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 13 พฤษภาคม 2561
หางานพนักงานฝ่ายผลิต (งาน ประกอบ/ช่างเชื่อม/พันคอยล์ ฯลฯ) พนักงานฝ่ายผลิต (งาน ประกอบ/ช่างเชื่อม/พันคอยล์ ฯลฯ)
    เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี จบวุฒิ ม.3, ม.6., ปวช., ปวส. ผ่านการเกณฑ์ทหาร
   
   
   
   

บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 15 อัตรา
ประกาศงาน 12 พฤษภาคม 2561
หางานผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
    1. เพศ ชาย หรือ หญิง 2. อายุ 35 ปี ขึ้นไป 3. จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม เครื่องกล อุตสาหกรรม เครื่องมือวัด หรือ เทียบเท่า 4. มีประสบการณ์ ด้านการบริหารงานคุณภาพ ระดับผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 5. มีความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 6. มีความสามารถในการใช้เครื่องมือวัด CMM และ เครื่องมือวัดมาตรฐานทั่วไป 7. มีความรู้ในการใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหา เช่น 8D , Why Why , แผนภูมิก้างปลา , PPAP , Q point เป็นต้น 8. มีความเข้าใจกระบวนการผลิตดังต่อไปนี้ Punching , Bending , Spot Arc , Welding , Painting , Assembly (ไม่จำเป็นต้องรู้ครบทุกด้าน) 9. มีความสามารถในการใช้งาน Power Point และ การนำเสนอแก่ลูกค้าได้
   
   
   
   

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 พฤษภาคม 2561
หางานProduction Planning Control (Technician-SV Level)  Production Planning Control (Technician-SV Level)
    Male /Female age 27 - 35 years old Bachelor of Engineer or experiences are related to work Experiences in Automotive Environmental (if possible in Plastic Injection Parts) Experience in Production Control and Planning for 3 years Knowledge of ISO 9001, IATF16949 , ISO 14001 will be advantage Knowledge of MRP will be advantage. Good command in English is required,English Skill will be priority consideration
   
   
   
   

Mitsuwa Chemical (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 พฤษภาคม 2561
หางานแม่บ้าน (โรงงานผลิตยา) แม่บ้าน (โรงงานผลิตยา)
    ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี ไม่จำกัดวุฒิ สุขอนามัยดี ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
   
   
   
   

บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 09 พฤษภาคม 2561
หางานQC/QA เจ้าหน้าที่ควบคุมและรับประกันคุณภาพ QC/QA เจ้าหน้าที่ควบคุมและรับประกันคุณภาพ
    เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี,ชีวเคมี, Polymer Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ รวมถึงวันหยุดและสามารถทำงานเป็นกะได้ มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

Nteq Polymer Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 3 อัตรา
ประกาศงาน 04 พฤษภาคม 2561
หางานAsst./QA Manager /QA Engineer/ เจ้าหน้าที่ QA Asst./QA Manager /QA Engineer/ เจ้าหน้าที่ QA
    อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านงาน SAMPING จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO/IATF16949 ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ตำแหน่ง Asst./Qa Manager จะต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
   
   
   
   

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 พฤษภาคม 2561
หางานQMR / ผู้ช่วย QMR/เจ้าหน้าที่ DC QMR / ผู้ช่วย QMR/เจ้าหน้าที่ DC
    อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รู้ระบบและอบรมข้อกำหนด ISO 9001/IATF16949 ได้ดี ผ่านการอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพเกี่ยวกับ ISO 9001/IATF16949 สามารถใช้คอมพิวเตอร์์ได้ดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Document Control วุฒิ ปวช.ขึ้นไป อายุ 21 ปีขึ้นไป
   
   
   
   

บริษัท เอส.วาย.เค.แฟคตอรี่ แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 พฤษภาคม 2561
หางานQC Inspector QC Inspector
    เพศชาย อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างยนต์, ช่างเทคนิค สามารถทำงานเป็นกะได้ มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบคุณภาพ 0-3 ปี Inspection สามารถอ่าน Drawing และใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานได้ สามารถใช้โปรแกรม Computer MS.Office ได้ มีความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ระดับ ปวส.
   
   
   
   

บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 พฤษภาคม 2561คำแนะนำสำหรับบริษัท :

1. ท่านกำลังมองหาประกาศ ตำแหน่งงานว่างโรงงานอยู่หรือเปล่า ? ท่านสามารถฝากประวัติส่วนตัว (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกเรซูเม่เพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการรับสมัครงาน เกี่ยวกับ ตำแหน่งงานว่างการผลิต ซึ่งมีข้อมูล ตำแหน่งงานว่างควบคุมคุณภาพ อัพเดททุกวัน และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานว่างได้โดยตรงผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51846 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127973 คน