ค้นประกาศรับสมัครงาน :
 
กลุ่มงาน : 
ประเภทธุรกิจ : 
ภาค : 
จังหวัด : 
เขต : 
รหัสไปรษณีย์ : 
วันที่ลงประกาศ : 
คำค้น : 
 ให้ปรากฏทุกคำ    คำใดคำหนึ่งก็ได้
 
   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า


  


หางานบันเทิง , หางานสื่อสารมวลชน , หางานโฆษณา Creative อัพเดทที่นี่


หางาน บันเทิง, ตำแหน่งงานว่าง สื่อสารมวลชน , สมัครงาน โฆษณา Creative | หาคน หางาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com
 ค้นหาตำแหน่งงานที่ใช่? สมัครงาน กลุ่ม ตรงตามความสามารถ ส่ง Resume ออนไลน์ ให้บริษัทฯ พิจารณา ง่ายเพียงแค่คลิก!
หางานเจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์
    เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์/สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน และการเจราจาต่อรองที่ดี มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ หากมีประสบการณ์ในสายงานการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 พฤศจิกายน 2561
หางานCreative Content Editor Creative Content Editor
    เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน web content หรือที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนอย่างน้อย 1 ปี **พิจารณาพิเศษ มีกิจวัตรประจำวันในการติดตามข่าวสารต่าง ๆ รอบตัวทุกด้าน ทั้งใน และต่างประเทศ ชอบอ่านบทความต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ จากข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์รอบๆ ตัวได้ เพื่อพัฒนาเป็น Content ได้ตามต้องการ สามารถใช้อินเตอร์เน็ต Social Media และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง สามารถทำงานคนเดียว และทำงานเป็นทีมได้ดี มีความกระตือรือร้น บุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส กล้าแสดงออก มุ่งมั่น ไม่เกี่ยงงาน รับผิดชอบงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดเชิงบวกเสมอ มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความสามารถทำกราฟฟิค ใช้โปรแกรม Graphic , Potoshop , illustrator, AF
   
   
   
   

OPI GROUP Co.,Ltd
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 03 พฤศจิกายน 2561
หางานนักเขียน / Content Writer นักเขียน / Content Writer
    อายุ 25 - 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีทักษะด้านการเขียนถ่ายทอดและการสื่อสารที่ดีเยี่ยม มีทักษะทางด้านการตลาด , Customer Service และ Social Media มีความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอแนวทางการเขียนใหม่ๆได้ดี สามารถทำงานเป็นทีม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี สามารถเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และมีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้ หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนบทความ, copy writing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท ยูพลัส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 27 กันยายน 2561
หางานSNR CREATIVE DESIGNER or CREATIVE DESIGNER SNR CREATIVE DESIGNER or CREATIVE DESIGNER
    1. Creative and innovative in generating new concepts and ideas 2. Result-oriented and passionate to deliver projects that inspires and on time 3. Self-motivated with excellent interpersonal and communication skills 4. Able to work independently or lead team to work in harmony and cooperation to achieve clients' requirements 5. Must be able to communicate in English
   
   
   
   

iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 30 มิถุนายน 2561
หางานCo Producer / Creative Co Producer / Creative
    เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 0-1 ปี มีประสบการณ์ในการดูแลรายการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเขียนบท ควบคุมการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ สามารถออกกองถ่าย และทำงานนอกเวลาได้
   
   
   
   

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 12 มิถุนายน 2561
หางานContent Creator การตลาด Social Media Social Network Content Creator การตลาด Social Media Social Network
    เป็นคนตลก ฮา ดูไร้สาระแต่ที่จริงแล้วเป็นคนมีสาระอยู่ลึกๆ มี concept ที่จับต้องได้ ไม่แถ เข้าใจเรื่อง Target Customer และ Customer Centric Content ปล่อยมุขตลกที่ครีเอทให้เพื่อนๆขำบ้างในบางเวลา ฟังคำสั่งและอยู่ในระเบียบร้าน อายุไม่เกิน 35 ปี จบสาขาหรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ชอบ และ คลั่งไคล้อาหารญี่ปุ่น และ สามารถถ่ายทอดสื่อสารออกมาให้คนทั่วๆไปสนใจได้ ทำงานได้เร็วเเละดีในเวลาที่จำกัด สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ อ่านจับใจความ content ภาษาอังกฤษมาเขียนตามเรื่องของตนได้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเขียน Content ได้ เล่น Social Media ตลอดเวลา สามารถจับกระแสปัจจุบัน และ โหนกระแสได้ มีความเป็นผู้ใหญ่ รับผิดชอบงาน และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง กระตือรือร้น ที่จะใช้เทคนิคและเครืองมือใหม่ๆ เพื่อสร้างความเติบโตให้ธุรกิจ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เคยขายของออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

เรนไอ เคเทอริง
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 01 มิถุนายน 2561
หางานCopy Writer, Creative Content Editor Copy Writer, Creative Content Editor
    เพศ หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจเรื่อง key word และพื้นฐาน SEO เบืื้องต้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้ามีประสบการณ์ด้าน Copy Writer ด้าน Creative Content จะพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่ที่พร้อมเรียนรู้
   
   
   
   

บริษัท มิจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 28 พฤษภาคม 2561
หางานContent Editor/ Content Creator Content Editor/ Content Creator
    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, มนุษยศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี สามารถแปล และสนทนาภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดริเริ่มในการนำเสนอบทความ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเนื้อหาทางสื่อออนไลน์ สามารถเขียนบทความเพื่อสร้าง Content ได้ตามต้องการ เข้าใจ หรือพร้อมที่จะเรียนรู้การทำ Content บนเว็บไซต์ และโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างมีประสิทธิภาพ หากแปลบทความภาษาอังกฤษ และนำมาเขียนบทความได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรับผิดชอบ และมีความละเอียดรอบคอบ
   
   
   
   

บริษัท เซมิโคลอน จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 24 พฤษภาคม 2561
หางานVideo Editor Video Editor
    ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 - 29 ปี มีประสบการณ์ด้านการตัดต่อวิดีโอมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้ Photoshop / illustrator ประกอบการทำ VDO ได้ มีความสามารถในการออกแบบด้วย illustrator ระดับนึง สามารถใช้ Program After Effect ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท สกาย มีเดีย จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 12 พฤษภาคม 2561
หางานพิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ (ใช้ภาษาจีน)  พิธีกร / ผู้ดำเนินรายการ (ใช้ภาษาจีน)
    เพศ หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ในระดับดี บุคลิกภาพดี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
   
   
   
   

บริษัท สวัสดี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 04 พฤษภาคม 2561
หางานAdmin&Creative content FB (digital)  Admin&Creative content FB (digital)
    ออกแบบคิดคอนเท้นได้อย่างคล่อง มีสไตล์ ไอเดียที่แตกต่าง เพื่อดึงดูดความสนใจในสื่อออนไลน์ คิดและสร้าง เนื้อหาคอนเท้น,กิจกรรม,แคมเปญ,โปรโมชั่นที่ดึงดูใจ +โพส ใช้โปรแกรม office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี รู้จักวางแผนการทำงานของตนเอง และทีม ชอบศึกษาเรื่องออนไลน์เช่น FB ,IG,Line@ และนำเสนอรูปแบบใหม่ๆให้กับลูกค้าได้ดี ช่วยวางแผนงาน และตอบ INBOX ให้ลูกค้า ได้ดี ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และบริษัทมีการอบรมและพัฒนาความรู้ให้ มีชั้นเชิงในการช่วยลูกค้าตอบIB ได้เป็นอย่างดี ทำรายงานสรุปผลรายเดือนให้ลูกค้า มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

บริษัท โซดา เอเจนซี่ จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 2 อัตรา
ประกาศงาน 27 เมษายน 2561
หางานMulti Media Multi Media
    เพศชาย / เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Multimedia หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญในในการออกแบบสื่อดิจิตอลรูปแบบต่างๆ เช่น Motion graphic , Info graphic , Animation , Facebook Media เป็นต้น มีความสามารถในการถ่ายทำ VDO และตัดต่อ มีมุมมอง และมีความสามารในการถ่ายภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในขั้นดี มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Photoshop , lllustrator , Photo , Video และ audio editing software รวมทั้งโปรแกรมอื่นๆ ที่จำเป็น มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบสูง ชอบงานที่ท้าทายหลากหลาย และพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ตรงต่อเวลา มีความคล่องตัว และทำงานเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
   
   
   
   

บริษัท เอส เค คลินิก จำกัด
จำนวนเปิดรับสมัคร 1 อัตรา
ประกาศงาน 23 เมษายน 2561
หางานCreative Designer / Graphic Designer / Art Designer  Creative Designer / Graphic Designer / Art Designer
    ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านศิลปกรรม, ออกแบบนิเทศศิลป์, กราฟิกดีไซน์, ตกแต่งภายใน, ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจที่จะเรียนรู้งานที่หลากหลาย สามารถวาดภาพ Concept Art ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสนใจในด้านการดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม หรือกิจกรรมด้านความคิดสร้างสรรค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator หรือที่เกี่ยวข้อง ความสามารถด้าน 3D จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานเป็นทีม * กรุณาส่งผลงานที่ผ่านมาด้วย * ถ้าสามารถเดินทาง หรือทำงานต่างประเทศได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
   
   
   

Hencefort Ltd.
จำนวนเปิดรับสมัคร 4 อัตรา
ประกาศงาน 20 เมษายน 2561คำแนะนำสำหรับบริษัท :

1. ท่านกำลังมองหาประกาศ ตำแหน่งงานว่างบันเทิงอยู่หรือเปล่า ? ท่านสามารถฝากประวัติส่วนตัว (Resume) เพื่อส่งใบสมัครงานไปยังตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่กรอกเรซูเม่เพื่อหางาน " ฝากประวัติสมัครงาน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการรับสมัครงาน เกี่ยวกับ ตำแหน่งงานว่างสื่อสารมวลชน ซึ่งมีข้อมูล ตำแหน่งงานว่างโฆษณา Creative อัพเดททุกวัน และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ที่ประกาศตำแหน่งงานว่างได้โดยตรงผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ผู้ใช้งาน 52567 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128213 คน